Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Tržnica Žalec

Operacija Lokalne akcijske skupine spodnje Savinjske doline (LAS SSD)
»Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za razvoj podeželja«

                                        

NADGRADNJA PODEŽELSKE TRŽNICE ŽALEC – TRŽNICA ŽALEC
Trajanje: oktober 2018 – avgust 2019

Nadgradnja podeželske tržnice v Žalcu je zahteva in odgovor na trenutno stanje bivanjskih razmer v središču Žalca, njegove povečane turistične atrakcije v neposredni bližini – fontana Zeleno zlato, zahtev lokalne skupnosti, kot prijavitelja operacije in njenih partnerjev po boljši ponudbi pridelkov, izdelkov in storitev iz lokalne oskrbe za lokalno prebivalstvo in turiste. Ponudniki iz cele doline (območje LAS SSD) se že povezujejo in skupno nastopajo preko blagovne znamke Zeleno zlato na tržišču. Z operacijo omogočamo lažji dostop ponudnikom zdrave hrane, gastronomskih storitev in izdelkov ter širitev zanimive kulturne dediščine, ki jo ponuja lokalno okolje. S skrajševanjem preskrbnih verig izboljšujemo kvaliteto, povečujemo samooskrbo in z inovativnim pristopom uvajanja novih tržnih poti spodbujamo podjetniško dejavnost na celotnem območju LAS SSD.

Cilji operacije so zagotovitev infrastrukturnih pogojev za doseganje višje kakovosti življenja (z izgradnjo pokritega prostora tržnice bo podeželska tržnica lahko delovala v vseh vremenskih razmerah-preko vseh letnih časov) in ozaveščanje ljudi o načinih za doseganje boljše kakovosti življenja, spodbujanje podjetniške aktivnosti v domačem okolju in zaposlovanje, spodbujanje inovativnega povezovanja za skupni nastop na trgu, usposabljanje in motivacija kmetijskih gospodarstev za večjo podjetnost, spodbujanje vključevanja ranljivih skupin, povečanje ponudbe in obiska turistov, vzpostavitev novih produktov in programov ter promocija aktivnosti in prepoznavnost kraja.

Aktivnosti:
- Koordinacija in  vodenje projekta
- Promocija in obveščanje javnosti
- Izgradnja nadstrešnice podeželske tržnice v Žalcu
- Nadzor nad gradnjo
- Izdelava načrta upravljanja
- Izvedba pilotne uporabe komplementarne valute kot inovativnega spodbujanja trženja
- Strokovne delavnice
- Dnevi odprtih vrat na moderni kmetiji
- Uporaba novih tržnih poti

Dogodki:
- Delavnica »»ustvarimo svoje plačilno sredstvo - baleta!«, tržnica Žalec 10.8.2019 ob 11.uri (organizator ZKŠT Žalec), vabilo PDF in oglas STV JPG
- Otvoritev podeželske tržnice Žalec, oglas STV 10.8.2019 BMP  video STV
- Nadkritje tržnice v Žalcu - zaključni del, oglas STV 1.8.2019 BMP

Partnerji operacije
- Občina Žalec, prijavitelj
- Javno komunalno podjetje d.o.o., Žalec, povezava
- Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, povezava
- Društvo podeželskih žena občine Žalec, povezava
- Damjan Četina – dopolnilna dejavnost na kmetiji

Skupna vrednost operacije: 191.048,87 EUR; znesek sofinanciranja ESRP: 112.000,00 EUR (71%)

Dokumenti:
- plakat PDF
- navodila za označevanje PDF
- obvestilna tabla, zaključek del PDF

Povezave:
Lokalna akcijska skupina SSD
http://www.las-ssd.si/
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
Program razvoja podeželja
www.program-podezelja.si/

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT