Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Splošni podatki

Osnovni podatki
Naslov
Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Matična številka 5881544
Davčna številka 62546708
Številka računa SI56 0139 0010 0004 366
Številka računa za plačilo upravne takse  SI56 0139 0590 0309 195
navodilo za plačevanje upravne takse

Ostali podatki
Datum uveljavitve teritorialnega območja občine:
22.11.1998 (Ur. l. RS 56/98)
Občinski praznik:
6. september (v spomin na II. vseslovenski tabor v Žalcu leta 1868)
Častni občani:
povezava
Upravna enota:
Upravna enota Žalec
Površina občine:
117,10 km2
Število prebivalcev:
21.646 prebivalcev s stalnim prebivališčem na dan 1.1.2019
Dolžine cest v občini: 8,9 km avtocest
13,7 km glavnih cest
7,5 km regionalnih cest
115,3 km občinskih lokalnih cest
136,6 km občinskih javnih poti
1,6 km občinskih kolesarskih poti
Ožji deli občine:
10 (9 krajevnih skupnosti in mestna skupnost) povezava
Naselja v občini:
39 (Arja vas, Brnica, Dobriša vas, Drešinja vas, Galicija, Gotovlje, Grče, Griže, Hramše, Kale, Kasaze, Levec, Liboje, Ložnica pri Žalcu, Mala Pirešica, Migojnice, Novo Celje, Pernovo, Petrovče, Podkraj, Podlog v Savinjski dolini, Podvin, Pongrac, Ponikva pri Žalcu, Ruše, Spodnje Roje, Spodnje Grušovlje, Studence, Šempeter v Savinjski dolini, Velika Pirešica, Vrbje, Zabukovica, Zalog pri Šempetru, Zaloška Gorica, Zavrh pri Galiciji, Zgornje Grušovlje, Zgornje Roje, Žalec, Železno)
Prostovoljna gasilska društva (število vozil): Žalec (7), Arja vas (1), Dobriša vas-Petrovče (2), Drešinja vas (4), Gotovlje (4), Griže (3), Kasaze-Liboje (2), Levec (4), Ložnica (2), Ponikva (2), Šempeter (2), Velika Pirešica (2), Vrbje (4), Zabukovica (2), Zavrh (2)
Gasilska zveza Žalec (http://www.gz-zalec.org )
Stanovanja v lasti občine Žalec: 469 (411 neprofitnih, 58 službenih)
Število zgradb 
s stanovanji:
90 (Gotovlje v 3 zgradbah 20 stanovanj, Griže v 8 zgradbah 31 stanovanj, Liboje v 10 zgradbah 49 stanovanj, Petrovče v 5 zgradbah 31 stanovanj; Šempeter v 10 zgradbah 34 stanovanj, Vrbje v 2 zgradbah 3 stanovanja; MS Žalec v 52 zgradbah 301 stanovanje)
Razvojna agencija: Razvojna agencija Savinja (spletna stran)
Gospodarstvo: leto

2012

2013

2014

2015

2016

2017

št. podjetij

1832

1903

1930

1940

2019

1995

prihodek (000 EUR)

657922

364167

683789

712293

767099

850938

Upravljalec vodovoda in kanalizacije: Javno komunalno podjetje Žalec (spletna stran)
Ravnanje z odpadki: SIMBIO Celje (spletna stran)
Osnovne šole: Žalec I. (spletna stran), podružnici: Gotovlje, Ponikva
Žalec II. (
spletna stran)
Griže (
spletna stran), podružnica: Liboje
Petrovče (
spletna stran), podružnica: Trje
Šempeter (
spletna stran)
Glasbena šola: Glasbena šola Risto Savin, Žalec (spletna stran)
Univerza: UPI Ljudska univerza Žalec (spletna stran)
Zdravstveni dom: Javni zavod Zdravstveni dom "Dr. Jožeta Potrate" (spletna stran)
Lekarna: Žalske lekarne Žalec
Kultura, šport, turizem: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (spletna stran)

vri podatkov: lastni, SURS, CRP
Oblikovanje in izdelava: E-SOFT