Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Uradni list RS - leto 2003

Uradni list RS št. 135, 31. 12. 2003
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2004

Uradni list RS št. 118, 3. 12. 2003
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec

Uradni list RS št. 112, 14. 11. 2003
Poročilo o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žalec
Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko gradnjo v Arji vasi

Uradni list RS št. 105, 29. 10. 2003
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje

Uradni list RS št. 100, 17. 10. 2003
Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Žalec
Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2003

Uradni list RS št. 97, 10. 10. 2003
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta kamnoloma Velika Pirešica

Uradni list RS št. 92, 26. 9. 2003
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za skladišče pirotehničnih izdelkov v Zavrhu pri Galiciji

Uradni list RS št. 78, 8. 8. 2003
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd
Odlok o zazidalnem načrtu južno od železnice v Žalcu

Uradni list RS št. 75, 1. 8. 2003
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec

Uradni list RS št. 62, 27. 6. 2003
Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za stanovanjsko gradnjo v Arji vasi

Uradni list RS št. 45, 16. 5. 2003
Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1/248 k.o. Petrovče
Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1/250 k.o. Petrovče

Uradni list RS št. 40, 30. 4. 2003
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2003

Uradni list RS št. 38, 25. 4. 2003
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in najem za namene športa v Občini Žalec

Uradni list RS št. 35, 11. 4. 2003
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna Občine Žalec za leto 2003
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2002

Uradni list RS št. 29, 21. 3. 2003
Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1717/3 k.o. Studence
Odlok o začasnem zavarovanju ribnika Vrbje z zaledjem za naravni rezervat
Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Žalec
Odlok o spremembi območja naselja Kale in ustanovitvi novega naselja Grče
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec

Uradni list RS št. 19, 24. 2. 2003
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških klubov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec

Uradni list RS št. 5, 17. 1. 2003
Pravilnik o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in najem za namene športa v Občini Žalec
Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT