Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

KS Šempeter

KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPETER

Naslov: Rimska cesta 80, 3311 Šempeter
Telefon: (03) 700 15 06
Fax: (03) 700 15 07
E-pošta: krajevnaskupnostsempeter(at)siol.net
Splet: Krajevna skupnost Šempeter
Uradne ure:

torek 08:00 - 12:00
četrtek 12:00 - 16:00

Predsednik: Zdenka Jan, Spodnje Grušovlje

Člani sveta:

Krištof Kač, Zgornje Roje
Erih Sedminek, Podlog v Savinjski dolini
mag. Uroš Rožič, Šempeter v Savinjski dolini
Damijan Petar, Kale
Milan Vasle, Šempeter v Savinjski dolini
Petra Verdev, Šempeter v Savinjski dolini
Darinka Pikl, Šempeter v Savinjski dolini
Mitja Tavčer, Šempeter v Savinjski dolini
Gregor Lipuš, Zalog pri Šempetru
Peter Klančnik, Zgornje Grušovlje
Praznik KS: 29. junij
stanje podatkov: 18.12.2018

Šempeter leži ob prometnici Celje - Ljubljana, ki poteka na nekdanji trasi rimske ceste, katere del je še danes ohranjen in zaščiten. To območje je že zelo zgodaj poseljeno, o čemer pričajo ohranjeni arheološki spomeniki iz rimskega obdobja. Stara antična nekropola v Šempetru se po kakovosti in številu ohranjenih spomenikov uvršča med najpomembnejše priče nekdanje rimske kulture na naših tleh.

V obdobju vladanja frankovske oblasti je cerkvena oblast tu postavila svojo misijonsko postojanko za pokristjanjevanje, ki so jo po odhodu Ogrov obnovili in razvili v pražupnijo, iz katere so izšle vse ostale pražupnije savinjskega arhidiakonata. V naslednjih stoletjih je pomen Šempetra zaradi bližine žalskega trga upadel.

Med arhitekturnimi objekti velja omeniti cerkev sv. Petra, po kateri se kraj imenuje. V jedru je romanska stavba, ki jo leta 1250 že omenjajo kot župnijo. Kasneje so jo dozidali in v 18. stoletju barokizirali ter prizidali kapelo. V neposredni bližini Šempetra je naravna znamenitost - kraška jama Pekel.

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT