Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Zaščita in reševanje

KORONAVIRUS - INFORMACIJE, NAVODILA

Organiziranost: organigram v pripravi

Štab civilne zaščite Občine Žalec
- Robert Vasle - poveljnik Civilne zaščite Občine Žalec;
- Aleš Uranjek - namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine Žalec;
- Primož Vasle - član, zadolžen za koordinacijo dela gasilcev;
- Uroš Sanda - član, zadolžen za področje poplav in plazov;
- Jože Sadnik - član, zadolžen za področje radiološke, biološke in kemijske zaščite;
- Rok Repas - član, zadolžen za področje prve medicinske pomoči;
- Janko Juhart - član, zadolžen za področje prve veterinarske pomoči;
- Janez Šalej - član in vodja službe za podporo;
- Zvonko Kotnik - član, zadolžen za podporo in področje vzdrževanja in uporabe zaklonišč ter namestitve;
- Polona Smrkolj - članica, zadolžena za koordinacijo dela.

Načrt zaščite in reševanja je razčlenjena zamisel zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih ali drugih nesrečah. Temelji na: oceni ogroženosti, predlogih za zaščito, reševanje in pomoč, ki izhajajo iz ocene ogroženosti, razpoložljivih silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč. Načrt se izdela se za vsako vrsto nesreče posebej.

Obsega načrt ter dodatke in priloge k načrtu:

  • z načrtom se opredelijo: nesreča, za katero je izdelan načrt; obseg načrtovanja; koncept zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči, za katero je izdelan načrt; upravljanje in vodenje; ukrepi in naloge zaščite, reševanja in pomoči; osebna in vzajemna zaščita; razlaga pojmov in okrajšav
  • dodatki in priloge k načrtu so: načrti dejavnosti izvajalcev načrtov zaščite in reševanja; zbirke podatkov, potrebnih za izvajanje načrta; program usposabljanja, urjenja in vaj; navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja

Izdelani dokumenti občine:

  • občinski načrt ZIR ob poplavah (PDF)
  • občinski načrt ZIR ob potresu (PDF)
  • občinski načrt ZIR ob jedrski nesreči (PDF)
    - načrt razdelitve tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (PDF)
    - načrt sprejema in nastanitve ogroženih oseb iz Posavske regije (PDF)
  • načrt dejavnosti organov občinske uprave v primeru izrednih razmer ter naravnih in drugih nesreč (PDF)

Podlage:
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Uredba o vsebini in izdelavi načrtov ZIR
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
Regijski načrti zaščite in reševanja

Povezave za spremljanje razmer:
ARSO - Podatki o pretoku in vodostaju - povezava
ARSO - Vremenska opozorila - povezava
ARSO - Radarska slika padavin - povezava
ARSO - Atlas voda - povezava
SMOK - Monitoring, sistem opozarjanja in kontrole - povzava
SPIN 112 - Grafični prikaz dogodkov - povezava
SOS 112 - aplikacija za gluhe in naglušne (za besedilni klic v sili) - povezava

Zgibanke:
Na poplave se lahko pripravite PDF
Gašenje začetnih požarov v gospodinjstvu PDF
Gasilnik v osebno vozilo PDF
Varni pred požarom v tretjem življenjskem obdobju PDF
Naj prazniki zažarijo in ne zagorijo PDF
Evakuacija iz stavbe PDF
Ste pripravljeni na potres PDF
Po potresu lahko tudi zagori PDF
Kako je ježek preprečil požar - pobarvanka PDF

Druge povezave:
Uprava RS za zaščito in reševanje
Gasilska zveza Žalec 
Pravila gasilske službe
Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev
Pravilnik o kandidacijskem postopku za volitve 2018

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT