Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Arhiv

TO JE ARHIVSKA STRAN!

Objave upravljanja in razpolaganja z nepremičninami:

17.12.2019 Ukinitev statusa grajenega javnega dobra več
17.12.2019 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - 1955/11, k.o. Žalec več
17.12.2019 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe - del 522/129, k.o. Gotovlje več
09.12.2019 Ugotovitev statusa grajenega javnega dobra - k.o. Zabukovica več
06.12.2019 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - granitne kocke več
12.11.2019 Namera o sklenitvi neposrednih pogodb več
06.11.2019 Ugotovitev statusa grajenega javnega dobra - k.o. Šempeter več
01.10.2019 1. javna dražba - zemljišče parc. št. 215/1, k.o. 997 Gotovlje več
22.08.2019 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - k.o. Petrovče več
30.07.2019 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - k.o. Žalec več
15.07.2019 Ugotovitev statusa grajenega javnega dobra - k.o. Šempeter več
30.05.2019 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za najem funkcionalnega zemljišča k poslovnemu objektu v Žalcu več
26.04.2019 Ukinitev statusa grajenega javnega dobra več
23.04.2019 Ugotovitev statusa grajenega javnega dobra - k.o. Velika Pirešica več
11.03.2019 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za namen postavitve gostinskega vrta več
08.03.2019 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za namen postavitve gostinskih vrtov več
20.02.2019 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za TK vod na parc. št. 1822/4, k.o. Žalec več
14.02.2019 JKP Žalec - oddaja poslovnega prostora v najem več
11.02.2018 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 511/2, k.o. Petrovče več
06.02.2019 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc.št. 1959/3 k.o. Žalec več
05.02.2019 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 522/129, k.o. Gotovlje več
24.01.2019 1. javna dražba nepremičnin v k.o. Zalog in k.o. Šempeter več, sklep
18.01.2019 Namera o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo zemljišč parc. št. 435/10, k.o. Šempeter in 147/32, k.o. Petrovče več
09.01.2019 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za najem zemljišča parc. št. 1823/64 in 1823/65, obe k.o. Žalec več
04.09.2018 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe več
07.08.2018 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe več
03.08.2018 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe k.o. Gotovlje več
19.07.2018 1. javna dražba nepremičnine parc. št. 1455/410, k.o. Levec več
08.05.2018 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe dela parcele 1944/13, k.o. Žalec več
10.04.2018 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe dela parcele 458/226, k.o. Gotovlje več
05.03.2018 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe dela parcele 511/2, k.o. Petrovče več
31.01.2018 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - parc. št. 182/10, k.o. Gotovlje več
10.01.2018 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe več
05.01.2018 1. javna dražba nepremičnin - parc.št. 1455/410, 1455/414, k.o. Levec več
14.12.2017 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe več
30.11.2017 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe več
24.10.2017 Namera o sklenitvi neposrednih pogodb več
26.09.2017 1. javna dražba Arja vas 6a (podstrešni prostor) več
30.08.2017 Nakup dveh stanovanj vabilo k oddaji ponudbe obrazec 1 obrazec 2
29.08.2017 1. javna dražba nepremičnine Vrbje 80b več
17.08.2017 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (k.o. Gotovlje) več
23.06.2017 1. javna dražba nepremičnin v območju OPPN Žalec zahod pogoji dražbe vzorec pogodbe
31.05.2017 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe: k.o. Šempeter več
19.05.2017 Namera o sklenitvi neposrednih pogodb: k.o. Liboje, Zabukovica, Šempeter, Petrovče, Gotovlje, Žalec več
28.04.2017 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe: granitne kocke več
27.03.2017 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe: parc. št. 511/2 k.o. Petrovče več
27.03.2017 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe: parc. št. 1144/3 in 1144/4 k.o. Žalec več
07.03.2017 Ukinitev statusa grajenega javnega dobra - parc.št. 1495/5, k.o. Levec več
06.03.2017 1. javna dražba nepremičnin v območju PC Arnovski gozd več
06.03.2017 1. javna dražba nepremičnin v območju OPPN NIVO več
16.02.2017 Sklep Občinskega sveta o podelitvi stavbne pravice na parc.št. 242/44 k.o. 997- Gotovlje, v javnem interesu PDF
10.02.2017 Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem – Cvetličarna na mestnem pokopališču v Žalcu PDF
23.01.2017 Sklep o ustavitvi postopka javne dražbe z dne 13.1.2017 PDF
23.01.2017 Sklep o ustavitvi postopka javne dražbe z dne 3.10.2016 PDF
13.01.2017 Javna dražba nepremičnin v k.o. Žalec (OPPN NIVO-PGM Žalec) več

08.12.2016 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe:
namakalni sistem Breg
namakalni sistemi Novo Celje, Gotovlje, Šempeter-Vrbje, Arja vas, Breg
14.10.2016 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (k.o. Gotovlje) več
04.10.2016 Javna dražba nepremičnin v k.o. Zalog (industrijsko-obrtna cona Podlog) več
03.10.2016 Javna dražba nepremičnin v k.o. Žalec (OPPN NIVO-PGM Žalec) več
09.09.2016 Javna dražba nepremičnin v k.o. Žalec (OPPN NIVO-PGM Žalec) več
30.08.2016 Javna dražba nepremičnin v k.o. Gotovlje (Žalec zahod) in k.o. Žalec (Vrbje) več (sklep)
02.08.2016 Javna dražba nepremičnin v k.o. Zalog in k.o. Žalec več
28.07.2016 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe v k.o. Gotovlje več
05.05.2016 Javna dražba nepremičnin (Žalec Zahod, Zalog) več
21.04.2016 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe v k.o. Petrovče več
30.03.2016 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe več
15.03.2016 Javna dražba nepremičnin več
10.02.2016 Namera o neposredni oddaji pomožnega prostora v uporabo več
20.01.2016 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe parc. št. 1455/258, ko.o. Levec več

17.12.2015 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe parc. št. 1455/260, ko.o. Levec več
22.10.2015 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe
- poslovni prostor Petrovče 33 več
- poslovni prostor Žalec, Aškerčeva ulica 13 več
- parcele v k.o. Žalec več
22.09.2015 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - granitne kocke več
13.07.2015 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - k.o. Žalec več
09.07.2015 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - k.o. Zabukovica več
18.06.2015 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - k.o. Žalec več
16.06.2015 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - k.o. Levec več
26.05.2015 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - k.o. Gotovlje in Žalec več
15.04.2015 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - parc. št. 522/129 in 458/181, obe k.o. Gotovlje več
13.04.2015 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - parc. št. 405/4, k.o. Šempeter več
16.03.2015 Javna dražba nepremičnin več
04.03.2015 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe več
13.01.2015 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe več

03.12.2014 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za poslovni prostor več

23.09.2014 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem zemljišča več

19.09.2014 Najem prostorov za postavitev svečomatov več

08.09.2014 Namera o sklenitvi neposrednih pogodb - Gotovlje 206 več

21.08.2014 Namera o sklenitvi neposrednih pogodb več

25.07.2014 Javna dražba stanovanj - Gotovlje 206 več

21.07.2014 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe več

13.06.2014 Javna dražba - granitne kocke več
Objavljeno: Uradni list RS št. 43, 13.6.2014; Ob-2742/14

12.06.2014 Ustanovitev statusa grajenega javnega dobra več

12.06.2014 Ukinitev statusa grajenega javnega dobra več

22.02.2014 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe, k.o. Levec PDF

19.02.2014 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (uporaba poslovnih prostorov), k.o. Žalec PDF

19.02.2014 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (najem - kmetijsko zemljišče), k.o. Šempeter PDF

10.01.2014 Javna dražba nepremičnine parc. št. 236/2, k.o. Šempeter PDF

28.10.2013 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (k.o. Žalec) PDF

28.10.2013 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (k.o. Kasaze) PDF

28.10.2013 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (k.o. Levec) PDF

07.10.2013 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (Gotovlje 206) PDF

01.10.2013 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (najem) PDF

20.09.2013 Javna dražba solastniškega deleža na nepremičninah v k.o. Zabukovica PDF (javna dražba bo potekala 8.10.2013)

28.08.2013 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (zemljišče v Vrbju) PDF

28.08.2013 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (objekt kogeneracije) PDF 14.08.2013 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (najem prodajalne) PDF

14.08.2013 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (najem okrepčevalnice) PDF

12.08.2013 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (najem) PDF

12.08.2013 1. javna dražba nepremičnin v k.o. Gorica PDF (javna dražba bo potekala 4.9.2013)

31.07.2013 Ponovna javna dražba nepremičnin - stanovanja Gotovlje 206 PDF (javna dražba bo potekala 21.8.2013)

19.06.2013 Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem (tipskih prodajnih kontejnerjev za namen ureditve okrepčevalnice in prodajalne domačih pridelkov in izdelkov na Podeželski tržnici v Žalcu)
Rok oddaje ponudb: 05.07.2013 do 9.00 ure
Besedilo objave: PDF

18.06.2013 Na podlagi 48.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 24/2013) Občina Žalec objavlja Namero o oddaji dela zemljišča parc. št. 1945/1 k.o. Žalec v najem, in sicer po metodi neposredne pogodbe, za obdobje 5 let (funkcionalno zemljišče k stanovanjskemu objektu).

13.06.2013 Javna dražba nepremičnin - stanovanja Gotovlje 206 PDF

03.06.2013 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin v k.o. Velika Pirešica PDF (rok objave poteče 18.6.2013)

09.04.2013 Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem (Petrovče 33)
Rok oddaje ponudb: 24.04.2013 do 9.00 ure
Besedilo objave: PDF

09.04.2013 Javna dražba nepremičnin v lasti Občine Žalec
Izvedba dražbe: 08.05.2013 ob 12.00 uri.
Besedilo objave: PDF 

08.04.2013 Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem (tržnica Žalec)
Rok oddaje ponudb: 24.04.2013 do 9.00 ure
Besedilo objave: PDF

05.02.2013 Javna dražba nepremičnin v lasti Občine Žalec
Izvedba dražbe: 06.03.2013 ob 13.00 uri.
Besedilo objave: PDF (objava v UL RS 12, 7.2.2013)
Lokacije:
a) Šempeter 236/2,
b) Zalog 457/24,
c) Šempeter 433/7,
d) Zabukovica 66/6,
e) Šempeter 501/1,
f) Velika Pirešica 1904

25.05.2012 Občina Žalec ima namen prodati naslednje nepremičnine:
Žalec (PDF)
Šempeter (pri osnovni šoli) (PDF)
Šempeter (pri stari pošti) (PDF)
Ponikva (pri osnovni šoli) (PDF)
Ponikva (Spodnja Ponikva) (PDF)
Podkraj (PDF)
Zabukovica (PDF)
Način prodaje je naveden pri vsakem opisu nepremičnine.
Vaš interes za nakup sporočite po pošti na naslov Občina Žalec, ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec ali na elektronski naslov glavna.pisarna@zalec.si.

24.12.2012 Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem (Tržnica Žalec)
Rok oddaje ponudb: 16.01.2013 do 9.00 ure.
Razpisna dokumentacija (PDF)
Obrazci (DOC)

17.10.2012 Namera o ustanovitvi služnosti in javno zbiranje ponudb za postavitev, uporabo in vzdrževanje sončne elektrarne na strehi osnovne šole Šempeter v Savinjski dolini (PDF) Rok oddaje ponudb: 30.10.2012 do 12.00 ure

26.09.2012 Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice, rok: 11.10.2012
dokumentacija (PDF)

25.05.2012 Namera o ustanovitvi služnosti - sončna elektrarna, rok: 12.06.2012 do 12:00
dokumentacija (PDF)
11.06.2012
Vprašanje 1:
Kriterij: 4.1. Ekonomska in finančna sposobnost:- v lasti ima vsaj eno obratujočo sončno elektrarno kapacitete min. 100 kWp.
Je pogoj vsaj ena elektrarna navedene moči?
Npr.: Mi smo proizvajalci fotonapetostnih modulov in naši moduli so vgrajeni v več elektrarn skupne moči preko 1,2 MWp, smo tudi lastniki treh elektrarn v skupni moči 120 kWp, dveh na našem poslovnem objektu in ene na domačem naslovu direktorja. Ali zadostimo pogoju?
Odgovor: glede izpolnjevanja prvega kriterija smo mnenja, da izpolnjujete pogoje - v prijavi podajte obrazložitev svojih referenc.

Vprašanje 2: Ali lahko uporabimo silicijeve monokristalne module, ki so bolj kvalitetni, obstojni in omogočajo večji izplen energije ?
razpisni pogoji so minimalne zahteve, zato lahko ponudite tudi silicijeve monokristalne module, pri čemer pa morate vedeti, da lahko drugi ponudniki še vedno ponudijo polikristalne module, ki so v osnovi cenejši. V kolikor menite, da bo vaša ponudba, ki vključuje bolj kvalitetne monokristalne module, konkurenčna glede na kriterije navedene v razpisni dokumentaciji, vas pozivamo, da ponudbo oddate.

19.03.2012 Namera o oddaji nepremičnin v najem

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011) Občina Žalec objavlja namero o oddaji nepremičnin v najem:
1. za namen postavitve gostinskih letnih vrtov:
Predmet najema:
- parc. št. 1944/3 (del) k.o. Žalec – 20 m2 od skupaj 2.788 m2;
- parc. št. 1944/3 (del) k.o. Žalec – 18,40 m2 od skupaj 2.788 m2;
- parc. št. 1944/3 (del) k.o. Žalec – 24 m2 od skupaj 2.788 m2;
- parc. št. 1943/4 (del) k.o. Žalec – 24,25 m2 od skupaj 693 m2;
- parc. št. 405/4 (del) k.o. Šempeter – 18,86 m2 od skupaj 1.051 m2.
Vrsta pravnega posla: neposredna pogodba.

17.02.2012 Javno zbiranje ponudb za najem cvetličarne na mestnem pokopališču v Žalcu.
Rok za oddajo ponudb: 5.3.2012 do 09.00 ure. več
23.2.2012 Pojasnilo glede DDV: Sporočamo vam, da izhodiščna (najnižja) ponudbena vrednost m2 v najem vzete nepremičnine znaša 7,92 EUR/m2 mesečno brez DDV oziroma 860,50 EUR mesečno brez DDV za 108,65 m2 brez vključenih obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja, stroškov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroškov zavarovanj in drugih stroškov, ki se bodo dogovorili s pogodbo. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

20.12.2011 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe v k.o. Šempeter več

20.12.2011 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe v k.o. Zalog več

20.12.2011 Javna dražba zemljišč več

23.11.2011 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/211) Občina Žalec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice peš hoje in vožnje na parc. št. 89/116 k.o. Petrovče.
Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Žalec.

02.11.2011 Javna dražba zemljišč več

13.10.2011 Namera o oddaji nepremičnin v najem

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011) Občina Žalec objavlja namero o oddaji nepremičnin v najem:

1. za namen postavitve gostinskih vrtov (v zimskem času):
Predmet najema:
- Parc. št. 1944/3 (del) k.o. Žalec – 20 m2 od skupaj 2.788 m2;
- Parc. št. 1944/3 (del) k.o. Žalec – 18,40 m2 od skupaj 2.788 m2;
- Parc. št. 1944/3 (del) k.o. Žalec – 24 m2 od skupaj 2.788 m2;
- Parc. št. 1943/4 (del) k.o. Žalec – 24,25 m2 od skupaj 693 m2;
- Parc. št. 405/4 (del) k.o. Šempeter – 18,86 m2 od skupaj 1.051 m2.
Vrsta pravnega posla: neposredna pogodba.

2. Poslovni prostor namenjen za zdravstveno dejavnost:
- poslovni prostor št. 11, del stavbe 11.E, v prvem nadstropju poslovno stanovanjske stavbe ident. št. 1001-762,
stoječe na parc. št. 389/1, k.o. Petrovče, v izmeri 68,03 m2.
Vrsta pravnega posla: neposredna pogodba.

17.10.2011 Namera o oddaji nepremičnin v najem

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011) Občina Žalec objavlja namero o oddaji nepremičnin v najem: del zemljišča parc. št. 395/3 k.o. Kasaze, v izmeri ca. 400 m2.

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba – najemna pogodba.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Žalec.

21.09.2011 Javna dražba zemljišča več

10.06.2011 Prodaja stavbnih zemljišč več

22.03.2011 Gostinski vrtovi - najem 2011 več

16.04.2010 Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v OPPN Stanovanjska soseska Žalec zahod več

09.04.2010 Javna dražba nepremičnin Šempeter; Žalec; Podlog več

09.04.2010 Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v Žalcu več

03.03.2010 Gostinski vrtovi - najem 2010 več

29.09.2009 Prodaja z neposredno pogodbo Žalec

14.07.2009 Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Žalec

22.05.2009 Prodaja z neposredno pogodbo Petrovče Zabukovica

17.04.2009 Javna dražba za prodajo nepremičnin

01.04.2009 Dražba starega pohištva

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT