Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

PIA v pripravi

Dokumenti prostorsko izvedbenih aktov v pripravi:

OPPN Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd
Gradivo za pridobivanje mnenj in smernic:
sklep o začetku priprave PDF
obvestilo RS MOP o dodelitvi ID številke PDF
pooblastilo za smernice in mnenja PDF
pooblastilo za odločbo PDF
elaborat PDF (23 MB)

OPPN Spremembe in dopolnitve I. faze zazidalnega načrta Škafarjev hrib (ZIP):
01 Pobuda z izhodišči DOC
02 grafični prikaz predlaganih posegov v pobudi PDF
03 Sklep o začetku priprave OPPN SD ZN Škafarjev hrib UL 67_18 PDF
04 Pooblastila načrtovalcu za OPPN SD ZN Škafarjev hrib PDF
05 gradivo za mnenja in smernice NUP in za odločbo za CPVO ZIP

OPPN Kamnolom Liboje
gradivo za pridobivanje smernic in odločbe za CPVO (ZIP)

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT