Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

JRMVN

Občina Žalec na podlagi 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19) seznanja javnost, da v času od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019, v času uradnih ur občinske uprave, v prostorih Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, v pisarni št. 6 (pritličje) poteka

javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin,

ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

Javno predstavitev modelov vrednotenja bo Geodetska uprava Republike Slovenije izvedla, za občine na območju Območne geodetske uprave Velenje, 16.10.2019 od 10.00 do 13.00 ure, v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.

Predlog modelov vrednotenja je s 1.10.2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer so objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019.

Lastniki nepremičnin lahko v evidenci vrednotenja, preko naslova, parcelnih številk ali številk stavb, vpogledajo kolikšna je vrednost njihovih nepremičnin, izračunana na podlagi podatkov o nepremičninah, kot se vodijo v REN, in na podlagi modelov vrednotenja, ki so predmet javne razgrnitve. Dodatno osebni vpogled z digitalnim potrdilom omogoča prikaz vseh nepremičnin določenega lastnika ter izpis podatkov v obliki zbirnega potrdila in preglednice.

Lastniki lahko podajo pisne pripombe na razgrnjen predlog modelov vrednotenja v času javne razgrnitve, najpozneje do vključno 15.11.2019, in sicer:
1. na Občino Žalec, pripombe, ki se nanašajo na vrednostne cone in ravni na območju, na obrazcu JR.MV-1,
2. na Geodetsko upravo RS, pripombe na druge elemente modelov vrednotenja (na enačbe, način izračuna, vrednostne tabele, točkovnike in vrednostne faktorje).

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 sta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Pripombe na obrazcu JR.MV-1 lastniki pošljejo na naslov Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, ali skeniranega na elektronski naslov glavna.pisarna@zalec.si, ali izpolnijo obrazec v fizični obliki in ga oddajo v sprejemni pisarni.

Pripombe na obrazcu JR.MV-2 lastniki pošljejo neposredno na elektronski naslov vrednotenje@gov.si ali na poštni naslov Geodetska uprava RS, Vrednotenje, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.

Stališča do pripomb bodo 27.12.2019 javno objavljena na spletni strani Občine Žalec www.zalec.si.

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT