Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Lokalne volitve 2018
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Okoljsko osveščeni
Tržnica Žalec

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

OPPN SD ZN Levec

V času od 22.09.2017 do 23.10.2017 poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta "Spremembe in dopolnitve ZN Levec". Sklep o javni razgrnitvi je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 50/2017 (15.09.2017).

Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo 04.10.2017 ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Žalec.

Dokumenti:
• sklep o ponovni javni razgrnitvi
PDF
• stališče župana PDF
• odgovori na pripombe iz javne razgrnitve PDF

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT