Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

PC Vrbje

 

Poslovna cona Vrbje je projekt Občine Žalec, ki je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.

6. 12. 2019 Sporočilo za javnost 1   video novica
20. 4. 2020
Sporočilo za javnost 2  video novica
25. 5. 2020 Sporočilo za javnost 3   video novica

Namen operacije je infrastrukturna ureditev v okviru dograditve površin že obstoječe ekonomsko poslovne cone in izgradnje potrebne infrastrukture na tej površini ter dostopnih cest znotraj poslovne cone, za normalno delovanje ekonomsko poslovne cone. Na ta način bo investitor zagotovil pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati so pomembni zaposlovalci na regionalni ravni.

Predmet operacije je:
- na območju PC Vrbje je planirana dograditev gospodarske javne infrastrukture, ki zajema:
a) izgradnjo ceste 1 in ceste 2 z manipulativnimi površinami (faza 1, 2, 3) za potrebe delovanja ekonomsko poslovne cone, s hodniki za pešce, meteorno kanalizacijo in cestno razsvetljavo.
b) obnovo vodovoda (faza 7),
c) izvedbo rekonstrukcije in razširitve dotrajane JP 992901 v dolžini 400 m, s hodniki za pešce, meteorno kanalizacijo in cestno razsvetljavo ter obnovo vodovoda in fekalne kanalizacije (faza 5 in 6)

Cilji operacije v okviru neposredne potrditve operacije  so:
- prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni,
- povečanje dodane vrednosti MSP,
- povečanje zaposlovanja v podjetjih na območju investicije.

Glavni cilj operacije je omogočiti ustrezno delovanje poslovne cone in njen nadaljnji razvoj.

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT