Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Lokalne volitve 2018
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Kakovost zraka
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Evropski teden mobilnosti

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe

Evropski teden mobilnosti poteka vse od leta 2002. V letu 2017 je vključeval že več kot 50 držav in več kot 2500 mest širom sveta. V Sloveniji je v letu 2017 sodelovalo 71 mest.

Občina Žalec se je tako kot že prejšnja leta, tudi letos pridružila kampanji Evropski teden mobilnosti, ki se odvija pod okriljem Evropske komisije. Evropski teden mobilnosti, ki že štirinajst let spodbuja lokalne skupnosti k izvedbi trajnih ukrepov na področju trajnostne mobilnost poteka vsako leto med 16. in 22. septembrom in tako bo tudi v letu 2018. Zadnji dan, 22. september pa je tradicionalno namenjen dnevu brez avtomobila.

Njen namen je spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov in promociji trajnostne mobilnosti ter prispevati k zmanjševanju osebnega motornega prometa in s tem k izboljšanju zdravja, razvoju krajev po meri pešca in kolesarja in večji kvaliteti bivanja na splošno. Tako se v tem tednu odvijajo različni dogodki in aktivnosti, ki spodbujajo hojo, kolesarjenje, javni prevoz in druge trajnostne načine. Organizirajo se aktivnosti na prostem, izobraževanja, promocije, preuredijo se prometne poti in uvedejo začasni ali trajni ukrepi v smeri trajnostne mobilnosti.

Slogan letošnjega Evropskega tedna mobilnosti je ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ in izpostavlja združevanje ter izbiro različnih načinov, ki nas lahko pripeljejo do cilja. Poteka ob sofinanciranju Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije in vključuje tri skupine aktivnosti:
1. PARKIRNI DAN - sprememba parkirnih mest za drugačno rabo,
2. PEŠBUS - peš prihod v šolo,
3. Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM.

Vabimo vas, da nas spremljate na tej spletni stani, kjer bomo sproti dodajali vse, kar se dogaja v zvezi z Evropskim tednom mobilnosti v občini Žalec. Vabljeni tudi da se nam aktivno pridružite in sodelujete v različnih aktivnostih. Za dodatne informacije smo vam dostopni na naslovu: uros.kramar[@]um.si ali majda.marovsek[@]zalec.si. Program dogodkov: PDF.

Nekaj zanimivih primerov trajnostne mobilnosti:
Trajnostna mobilnost – varnost: https://www.youtube.com/watch?v=jsZJWhj0mcw
Spreminjanje potovalnih navad v Münchnu: https://www.youtube.com/watch?v=aL40UhuTKK8  
Nasproti čisti in trajnostni mobilnosti: https://www.youtube.com/watch?v=MHkZY6dQjos
Kolesa v mestih: https://www.youtube.com/watch?v=LSckTaL1Rmw
Kolesarjenje v Kopenhagnu (glavno mesto Danske) je najbolj logična izbira: https://www.youtube.com/watch?v=8jNpCsBkZkY
… tudi z otroki: https://www.youtube.com/watch?v=rycu9iESYCM

Za namene spremljanja trajnostne mobilnosti bi vas prosili, če lahko rešite kratko anketo: https://www.questionpro.com/t/AD3MoZdScH 

VIDEO:
Evropski teden mobilnosti
 

Trajnostna mobilnost

 

KAJ JE EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI?

Evropski teden mobilnosti vsako leto poteka v tesnem sodelovanju s številnimi mesti, ki pripravijo veliko dogodkov, prireditev in akcij, katerih osnovnih namen je opozoriti na težave, ki jih povzročajo netrajnostno naravnane oblike mobilnosti. Vsako leto sodelujoča mesta in lokalne skupnosti na različne načine in z različnimi pristopi opozorijo na neki poseben vidik mobilnosti.

Več o Evropskem tednu mobilnosti lahko preberete na spletni strani: http://www.tedenmobilnosti.si ali http://www.mobilityweek.eu 

KAJ JE TRAJNOSTNA MOBILNOST?

Trajnostna mobilnost predstavlja takšen potovalni način, ki ima majhen negativen vpliv na okolje in ljudi. Sem prištevamo hojo, kolesarjenje, javni potniški transport, okolju prijazna vozila in odgovorno uporabo avtomobilov (na primer več ljudi v avtomobilu). Lahko rečemo, da predstavlja takšen razvoj transporta, ki zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozil možnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe.

Več na spletni strani ministrstva: http://www.mzi.gov.si/

"Zelena mobilnost v dolini zelenega zlata" – Celostna prometna strategija Občine Žalec

Občina Žalec je v sodelovanju s pogodbenim izvajalcem Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru ter podizvajalcem Razvojno agencijo Savinja pripravila dokument Celostne prometne strategije (CPS) Občine Žalec, v kateri so predstavljene smernice razvoja trajnostne mobilnosti v naši občini. Strategija vključuje strateško in ciljno načrtovanje, transparentno odločanje z vključevanjem javnosti in sektorjev za zdravje, okolje in prostor, osredotoča pa se na dostopnost in kakovost bivanja ter učinkovito upravljanje prometa.

Več na strani: Celostna prometna strategija (CPS) Občine Žalec

ZGODOVNA EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI

Teden mobilnosti izhaja iz veliko dobrih izkušenj, ki so jih evropska mesta pridobila z organizacijo dveh dobro sprejetih dogodkov z imenom »V mestu brez avtomobila!«. V Bruslju je bila tako 19. aprila 2002 sprožena nova pobuda Evropski teden mobilnosti. Projekt je nastal s politično podporo Generalnega direktorata za okolje pri Evropski komisiji, za njegovo koordinacijo pa so se na evropski ravni povezale tri velike mreže evropskih mest.
Evropski dan brez avtomobila je bil prvič organiziran v Franciji leta 1998, zamišljen pa je bil kot priložnost, s katero lahko mesta pokažejo svoja prizadevanja za varstvo okolja. Vsak 22. september lahko lokalne skupnosti predstavijo svoja mestna središča v drugačni luči in izvedejo ključne dejavnosti, namenjene omejevanju avtomobilskega prometa na določenih območjih, spodbujanju uporabe trajnostnih oblik prevoza in ozaveščanju prebivalcev o vplivih njihove izbire potovalnega načina.
Z leti je dan brez avtomobila prerasel v Evropski teden mobilnosti. Ta vsako leto ponudi mestom ter tudi združenjem in organizacijam prostor za promocijo pobud za trajnostno mobilnost v mestih ter za dvig ozaveščenosti prebivalcev. Zavzete lokalne skupnosti lahko ta čas izkoristijo za vzpostavitev partnerstev z zainteresiranimi skupinami, za sodelovanje in povezovanje med mesti ter uvedbo novih dolgoročnejših politik in trajnih ukrepov glede mobilnosti.
Leta 2015 sta se združila ETM in kampanja Potuj raznoliko (Do the Right Mix), s čimer so se aktivnosti razširile na vse leto, hkrati pa se je razširil tudi krog sodelujočih. Poleg občin so k prijavi svojih aktivnosti na platformi »MOBILITYACTIONS« tekom celega leta vabljene tudi vse druge organizacije, kot so šole, javna in zasebna podjetja, društva in vse druge nevladne organizacije oziroma združenja. Tako nastaja velika skupnost najrazličnejših aktivistov, ki si med seboj lahko izmenjujejo izkušnje, ideje in nasvete.

Vir: http://www.tedenmobilnosti.si/

 

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT