Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Evropski teden mobilnosti

GREMO PEŠ! je slogan letošnje izvedbe Evropskega tedna mobilnosti
www.mobilityweek.eu,
www.tedenmobilnosti.si

PETEK 20. 9. 2019 – DAN BREZ AVTOMOBILA
popolna zapora LC 490052 Šlandrov trg
od križišča z ulico Savinjske čete do križišča z ulico Ivanke Uranjek
(zapora od 8.00 do 17.00 ure)

PREDVIDENE AKTIVNOSTI:

- ob 9.00 uri otvoritev novega pločnika od EKO muzeja do Plime

- od 9.00 do 11.00 ure vrtec na prostem

- od 10.00 do 12.00 ure program OŠ Žalec

- od 8.00 do 15.00 ure aktivnosti izvaja Center za krepitev zdravja:
test hoje (6 minutni test) 
učenje nordijske hoje
telovadba na prostem (vodena skupinska vadba za otroke)
testiranje funkcijskih zmožnosti  za starejše
izvajanje testov telesne pripravljenosti za odrasle

- preizkus simulatorja varne vožnje, PP Žalec

- po 13. uri organizirana peš hoja zaposlenih v javnih zavodih in vseh občanov občine Žalec do ribnika Vrbje

Velika težava sodobne družbe je pomanjkanje fizične aktivnosti prebivalcev zaradi pretirane rabe osebnih avtomobilov. Ker se preveč zanašamo na avtomobile, so naše ulice polne pločevine, naš zrak je onesnažen, mi sami pa se veliko premalo gibamo.

Na krajših razdaljah je hoja najučinkovitejši in časovno zelo konkurenčen prometni način. Zato smo letošnji Evropski teden mobilnosti posvetili hoji – najdostopnejšemu, najbolj zdravemu in najcenejšemu načinu premikanja. Z geslom Gremo peš! želimo spodbuditi k aktivnejši uporabi hoje vse prebivalce Slovenije.

S hojo vplivamo na svoje zdravje in manj škodujemo okolju.
S trajnostno mobilnostjo želimo zmanjšati uporabo avtomobila in spodbujati druge, trajnostne potovalne načine, med katere ob javnem potniškem prometu in kolesarjenju prištevamo tudi hojo. Cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in hkrati zmanjšati osebni motorni promet. Hoja je drugi najpogostejši način premikanja v slovenskih naseljih, čeprav njen delež že desetletja upada. Primerna je za krajše razdalje (do 2 kilometra), kar se ujema z značilnostjo zgradbe večine naselij v Sloveniji in povprečno dolžino tu opravljenih poti. Dobro urejen javni prostor s primerno infrastrukturo spodbuja hojo.

Občine spodbujajo hojo občanov s kakovostno infrastrukturo in promocijo hoje.
V Sloveniji se bo letos veliko dogajalo na temo hoje. Občine bodo lahko letos septembra svoje občane spodbujale k hoji, same pa bodo k promociji tega zdravega načina potovanja prispevale z zagotavljanjem primerne infrastrukture in izvajanjem ukrepov za spodbujanje hoje. Med uspešne ukrepe sodijo vodeni strokovni sprehodi, promocija dosedanjih investicij za spodbujanje hoje ...

plakat 1 PDF
plakat 2 PDF

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT