Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Lokalne volitve 2018
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Okoljsko osveščeni
Tržnica Žalec

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

LTO Žalec

Občina Žalec je dne 19.9.2017 izvedla Predstavitev Lokalne turistične organizacije Žalec (LTO Žalec), na katero je povabila vse turistične ponudnike, ki delujejo na območju občine Žalec in še nekatere z območja Spodnje Savinjske doline.

Povabilu se je odzvalo 50 turističnih ponudnikov in drugih podjetnikov.

Namen dogodka je bila kratka predstavitev pomembnejših projektov Občine Žalec s področja turizma ter predstavitev javnega razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, ki omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje razvoja integralnih turističnih produktov ter njegove promocije.

Za namen prijave na omenjeni razpis je bil pripravljen projekt v sodelovanju z agencijo Ojla, d.o.o., ki bi združil vso turistično ponudbo lokalnih turističnih ponudnikov na območju Spodnje Savinjske doline na spletnem portalu kot osnovni namen oglaševanja in trženja te ponudbe na tujem trgu.

Predstavljena je bila tudi pobuda za ustanovitev lokalne turistične organizacije LTO Žalec, v okviru katere bi se člani še bolje povezovali, razvijali nove turistične produkte in sodelovali pri skupni promociji le teh.

Povabljenim so bila razdeljena pisma o nameri za sodelovanje pri projektu, ki je predmet razpisa (podpisanih 22) in pristopne izjave za ustanovitev zadruge LTO Žalec (podpisanih 12).

Ustanovna seja zadruge LTO Žalec bo sklicana najkasneje do 10. oktobra, saj se predvideva ustanovitev zadruge do konca leta 2017. Na ustanovno sejo bodo povabljeni vsi tisti, ki bodo podpisane pristopne izjave vložili na Občino Žalec do petka 22.9.2017.

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT