Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Parkirni dan

ETM   PEŠBUS   GOSPODARSTVO

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe

PARKIRNI DAN - sprememba parkirnih mest za drugačno rabo

Parkirni dan vključuje začasno spremembo parkirnih mest v površine namenjene ljudem. Namen teh aktivnosti je opozoriti na pomembnost površin in javnega prostora v mestih. Posamezna parkirna mesta se tako preuredijo v začasen javni park oz. začasen javni prostor, na katerem se izvaja vnaprej pripravljen program. Tovrstna dejavnost pomeni novo obliko rabe začasnih javnih površin v naseljih. Pri dejavnostih park(irnega) dneva gre za prevod in prenos mednarodno ustaljene prakse »park(ing) day« v Slovenijo. V občini Žalec se predvideva zaprtje del parkirnih mest na Šlandrovem trgu in v centru Petrovč, pred Osnovno šolo. V petek, 21.9.2018 pa bo zaprta Šlandrova cesta s pripadajočimi parkirnimi mesti, kjer bo potekal vsakoletni dan brez avtomobila.

Na parkirnih mestih se bodo odvijale različne aktivnosti, na katerih bodo ključno vlogo odigrale 1. Osnovna šola Žalec, Osnovna šola Petrovče in Podružnična osnovna šola Trje, ob sodelovanju različnih lokalnih društev in organizacij.

Predvidene so naslednje aktivnosti:
 1 Trajnostna mobilnost za vse Informiranje o drugačni rabi prostora, o trajnostni mobilnosti in ozaveščanje mimoidočih
 2 Parkirna mesta ljudem Sprememba parkirnega mesta v drugačno rabo, v rabo za ljudi (za počitek, sprostitev, druženje…)
 3 Parkirna mesta kot gostinski prostor Sprememba parkirnega mesta v gostinski prostor, kot ideja za preminjanje prostora in oživljanje mestnih središč
 4 Rišemo in se veselimo Risanje po parkirnih mestih, izdelava plakatov za razstavo, barvanje na temo mobilnosti…
 5 Šahovsko tekmovanje Izvedba mini šahovskega tekmovanja in igranje šaha
 6 Bralni kotiček in pravljice o trajnostni mobilnosti, zdravem gibanju itd Branje knjig, pripovedovanje, pogovor, pravljice vse v navezavi z zdravjem, gibanjem, rabi prostora, trajnostni mobilnosti
 7 Ustvarjamo in izdelujemo na temo parkirnih mest, varnosti, gibanja itd Izdelava izdelkov na temo trajnostne mobilnosti, varnosti, zdravem načinu življenja in aktivnem preživljanju prostega časa na prostem
 8 Igrajmo se skozi življenje Igre, ki spomnijo na drugačno rabo prostora in mini tekmovanja iz družabnih iger in poznavanju Žalca skozi oči pešca ali kolesarja
 9 Kako smo spretni? Spoznavanje ovir za pešce in kolesarje, oblikovanje poligona za spretnostno hojo in vožnjo…
 10 Kolesarjenje Spretnostna vožnja s kolesi
 11 Športno skozi prostor  Športne aktivnosti v navezavi na temo mobilnosti in zdrav način življenja

sporočilo o izvedenih aktivnostih

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT