Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Lokalne volitve 2018
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Okoljsko osveščeni

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Lokalne volitve 2018

Dokumenti lokalnih volitev 2018

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (Uradni list RS št. 82/2015, 92/2015) (mandatno obdobje 2015 – 2019)

Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Žalec (Uradni list RS št. 94/2009, 38/2017)
Odlok o določitvi števila članov in volilnih enot za volitve članov sveta krajevne skupnosti v Občini Žalec (Uradni list RS št.
55/2010, popr. 68/2010)
Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS št. 48/2018
)
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec (Uradni list RS št. 52/2018
)
Rokovnik volilnih opravil (
PDF)
Sklep o določitvi volišč na območju Občine Žalec (PDF)
Potrebno število podpisov volivcev v volilni enoti za volitve v občinski svet Občine Žalec (PDF)
- 180 podpisov
Sklep o ugotovitvi potrebnega števila podpisov volivcev v volilni enoti za volitve župana Občine Žalec (
PDF) - 141 podpisov
Število volilnih upravičencev v občini Žalec (MNZ, 3.9.2018): 17.928

Rezultati volitev 2014:
Poročilo o ugotovitvi izidov volitev za župana Občine Žalec (Uradni list RS št.
77/2014)
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Žalec (Uradni list RS št.
77/2014)
Poročilo o ugotovitvi izidov volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec (Uradni list RS št. 77/2014
)

Obrazci:
- soglasje h kandidaturi v volilni odbor (
PDF, DOC)
- sporočilo o organizatorju volilne kampanje (PDF,
DOC)

- podpora kandidaturi za Župana LV-1 (
PDF)
- podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov Občinskega sveta LV-2 (
PDF)
- kandidatura za Župana LV-4 (
PDF, DOC)
- soglasje h kandidaturi za Župana LV-5 (
PDF, DOC)
- zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidata za Župana LV-6 (PDF, DOC)

- lista kandidatov za volitve članov Občinskega sveta LV-7 (PDF,
DOC)
- soglasje s kandidaturo za člana Občinskega sveta LV-8 (PDF,
DOC)
- zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve članov Občinskega sveta LV-12 (PDF, DOC)

- seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov za člane Občinskega sveta oz. kandidaturo za Župana LV-11 (PDF,
DOC)

volitve v KS/MS
- soglasje h kandidaturi v Svet KS/MS (PDF,
DOC)
- kandidatura za volitve članov Sveta KS Galicija s podpisovanjem volivcev (PDF,
DOC)
- kandidatura za volitve članov Sveta KS Gotovlje s podpisovanjem volivcev (PDF,
DOC)
- kandidatura za volitve članov Sveta KS Griže s podpisovanjem volivcev (PDF,
DOC)
- kandidatura za volitve članov Sveta KS Levec s podpisovanjem volivcev (PDF,
DOC)
- kandidatura za volitve članov Sveta KS Liboje s podpisovanjem volivcev (PDF,
DOC)
- kandidatura za volitve članov Sveta KS Petrovče s podpisovanjem volivcev (PDF,
DOC)
- kandidatura za volitve članov Sveta KS Ponikva s podpisovanjem volivcev (PDF,
DOC)
- kandidatura za volitve članov Sveta KS Šempeter s podpisovanjem volivcev (PDF,
DOC)
- kandidatura za volitve članov Sveta KS Vrbje s podpisovanjem volivcev (PDF,
DOC)
- kandidatura za volitve članov Sveta MS Žalec s podpisovanjem volivcev (PDF,
DOC)

povezave:
Državna volilna komisija
Ministrstvo za javno upravo

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT