Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Uradni list RS - leto 2010

Uradni list RS št. 108, 30. 12. 2010
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011

Uradni list RS št. 104, 23. 12. 2010
Sklep o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2011

Uradni list RS št. 92, 19. 11. 2010
Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste

Uradni list RS št. 87, 3. 11. 2010
Poročilo o ugotovitvi izida volitev za župana Občine Žalec

Uradni list RS št. 85, 29. 10. 2010
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta v Občini Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola »Risto Savin« Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda II. Osnovna šola Žalec

Uradni list RS št. 71, 6. 9. 2010
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2010 v Občini Žalec

Uradni list RS št. 62, 30. 7. 2010
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec

Uradni list RS št. 57, 16. 7. 2010
Odlok o spremembi Odloka o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2010

Uradni list RS št. 55, 12. 7. 2010
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1742/3, k.o. Gotovlje, parc. št. 1742/4, k.o. Gotovlje in parc. št. 1743/2, k.o. Gotovlje
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
Pravilnik o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2010
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II
Odlok o določitvi števila članov in volilnih enot za volitve članov sveta krajevne skupnosti v Občini Žalec
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta OŠ Griže s telovadnico in vrtcem

Uradni list RS št. 54, 9. 7. 2010
Sklep o ponovni javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Uradni list RS št. 37, 7. 5. 2010
Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru

Uradni list RS št. 34, 30. 4. 2010
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Odlok o dopolnitvi Odloka o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2010 z dne 1. 1. 2010

Uradni list RS št. 28, 6. 4. 2010
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1506/5 k.o. Levec
Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu občinske uprave Občine Žalec
Pravilnik o kriterijih za odlog in obročno odplačilo komunalnega prispevka
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec

Uradni list RS št. 19, 12. 3. 2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi lekarn na območju Občine Žalec iz javnega zavoda Celjske lekarne in o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne

Uradni list RS št. 7, 29. 1. 2010
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Odlok o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2010

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT