Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Programi opremljanja stavbnih zemljišč

Seznam veljavnih programov opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (UL RS, št. 64/2013)


ARJA VAS
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (UL RS, št. 13/2013, 100/2013, 2/2017
HRAMŠE
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN HR-4 Hramše (UL RS, št. 2/2017)

LEVEC
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (UL RS, št. 67/2019) grafični del

LIBOJE
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje – sever (UL RS, št. 41/2014)
LOŽNICA PRI ŽALCU
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja LO-7 (UL RS, št. 31/2015)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje LO-4/4 (UL RS, št. 82/2015)
PETROVČE
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Stanovanjska soseska Petrovče vzhod (UL RS, št. 43/2012, 100/2013)

PONIKVA PRI ŽALCU
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2 (UL RS, št. 67/2019) grafični del

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN severnega dela naselja Šempeter (UL RS, št. 43/2012, 100/2013)

VRBJE
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč OPPN za OLN Vrbje ob Strugi (UL RS, št. 50/2018)

ZALOŠKA GORICA
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Zaloške Gorice ZŠ-1 (UL RS, št. 50/2016)

ŽALEC
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec - Zahod« (UL RS, št. 110/2009, 100/2013)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (UL RS, št. 4/2017)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Žalec ŽA-1/12 (UL RS, št. 40/2017)


Stanje: 11.11.2019

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT