Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Okoljsko osveščeni

Operacija Lokalne akcijske skupine spodnje Savinjske doline (LAS SSD)
Kakovost okolja vpliva na zdravje vseh
Trajanje: februar 2018 – marec 2019

Glavni viri onesnaženega zraka so promet, kurjenje na trda goriva in nekateri večji industrijski obrati. Največja grožnja zdravju so pozimi delci v zraku, poleti pa talni ozon. Pomemben dejavnik standardov kakovosti okolja je tudi hrup, ki ima bistven vpliv na zdravje ljudi.  V občini Žalec doslej ni bilo stalnega merilnega mesta za spremljanje  onesnaževanja.

Namen operacije je, da od marca 2018 do februarja 2019, spremljamo informativne vrednosti onesnaževalcev zraka (prah in hrup) na izbranih mestih v Žalcu in v Petrovčah. Rezultati meritev bodo dostopni na spletni strani Občine Žalec. Po zaključku projekta jih bo Občina Žalec uporabila za nadaljnje podrobnejše analize onesnaženosti okolja. Operacija bo nudila mreženje različnih udeležencev in vzpostavitev inovativnega razvojnega partnerstva - trajne mreže  med podjetji, katerih dejavnosti potencialno prispevajo k onesnaženosti zraka in javnostjo, za skupen cilj – krepitev zavedanja o pomembnosti zdravega okolja in čistega zraka ter skrb, za bolj spoštljiv odnos do okolja.

Dejavnosti:
- A2 Promocija in obveščanje javnosti
- A3 Meritve onesnaženosti zraka in hrupa
- A4 Animacija lokalnega okolja (delavnice, dogodki, javni natečaj)
- A5 Spremljanje rezultatov in razvoj trajne mreže (nabava merilnika).
Dejavnosti so namenjene prebivalcem celotne spodnje Savinjske doline, predvsem ranljivim skupinam, ki so še posebej izpostavljene (otroci, mladostniki, starejši, bolniki, nosečnice). 

Dogodki:
21.02.2018 1. usklajevalni sestanek vabilo osebna izkaznica projekta
16.05.2018 Predstavitev projekta vabilo
05.06.2018 Teden izobraževanja za trajnostni razvoj - dan za trajnostni razvoj, Tabor, 
                   dogodki UPI
21.09.2018 Predstavitev v okviru Evropskega tedna mobilnosti, Žalec, 
                   program, roll up, anketni vprašalnik
25.9.2018 Izmenjava oblačil, UPI, fotografije
02.10.2018 Strokovni posvet, Občina Tabor, vabilo, članek Utrip
04.10.2018 Svetovni dan živali vabilo, prispevek na RTV SLO
26.10.2018 Javni fotografski natečaj povabilo, letak, zmagovalne fotografije
12.03.2019 Delavnica in zaključek fotografskega natečaja, Grad Komenda, Polzela, 
                   vabiloizjava za javnostčlanek Utrip 
26.03.2019 Dan odprtih vrat OMCO vabilo
11.09.2019 Zaključek projekta izjava za javnost

Meritve:
13.06.2018 Poročilo o meritvah marec-maj 2018 poročilo rezultati
04.09.2018 Poročilo o meritvah junij-avgust 2018 poročilo
14.12.2018 Poročilo o meritvah september-november 2018 poročilo
25.03.2019 Poročilo o meritvah december 2018 - februar 2019 poročilo
29.03.2019 Poročilo meritev imisij hrupa in prašnih delcev v zraku s predlogi ukrepov marec 2018 – februar 2019 poročilo

Rezultati:
okoljski informacijski sistem občine

Partnerji operacije:  
- Občina Žalec (prijavitelj)
- Zavod Inštitut za sanitarno inženirstvo povezava
- Mestna skupnost Žalec povezava
- OMCO METALS SLOVENIJA d.o.o.
- Društvo za promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije povezava
- UPI – ljudska univerza Žalec povezava

Skupna vrednost operacije: 36.301,57 EUR; znesek sofinanciranja ESRR: 26.932,60 EUR (80%)

Dokumenti:
- predstavitev PPT
- plakat PDF
- navodila za označevanje PDF

Povezave:
ARSO - kakovost zraka povezava
Lokalna akcijska skupina SSD povezava

   
»Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT