Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Občinski svet

ODBORIKOMISIJE, SEJE

Občinski svet je najvišji organ občine. Sestavlja ga 27 svetnikov. Njegove pristojnosti so opredeljene v Statutu občine Žalec. Občinski svet deluje po določilih Poslovnika Občinskega sveta. Sedanji sestav je bil izvoljen na Lokalnih volitvah 2018. Ustanovitev, sestava, naloge in način dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec so opredeljeni v Odloku.

Sklep o financiranju političnih strank (30.1.2019) PDF
Sklep o financiranju posameznega svetnika (30.1.2019) PDF

Terminski program dela 2020 (18.12.2019) PDF

vzorec 1 - predlog gradiva za občinski svet PDF
vzorec 2 - verifikacija gradiva za občinski svet PDF
vzorec 3 - predlog amandmaja PDF
vzorec 4 - vprašanje/pobuda člana občinskega sveta PDF

Terminski plan sej 2018-2022:
1. konstitutivna seja Občinskega sveta 2014-2018 dne 5.12.2018
2. redna seja Občinskega sveta dne 20.12.2018
3. redna seja Občinskega sveta dne 30.01.2019
4. redna seja Občinskega sveta dne 27.03.2019
5. redna seja Občinskega sveta dne 15.05.2019
6. redna seja Občinskega sveta dne 19.06.2019
7. redna seja Občinskega sveta dne 23.10.2019
8. redna seja Občinskega sveta dne 20.11.2019
9. redna seja Občinskega sveta dne 18.12.2019
10. redna seja Občinskega sveta dne 05.02.2020
11. redna seja Občinskega sveta dne 25.03.2020
12. redna seja Občinskega sveta dne 22.04.2020
13. redna seja Občinskega sveta dne 17.06.2020
14. redna seja Občinskega sveta dne 28.10.2020
15. redna seja Občinskega sveta dne 18.11.2020
16. redna seja Občinskega sveta dne 16.12.2020

Trenutna sestava 2018-2022:
SOCIALNI DEMOKRATI (9)
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (7)
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE (3) 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (3)
STRANKA ALENKE BRATUŠEK (2)
STRANKA MODERNEGA CENTRA (1)
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI (1)
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA (1)
(moških 15 / žensk 12)

Ime in priimek Naslov Stranka
Roman Virant, podžupan Žalec Socialni demokrati
Tanja Trobiš Gotovlje Socialni demokrati
Viktor Mitov Gotovlje Socialni demokrati
Nada Jelen Podkraj Socialni demokrati
Matic Krajšek Pernovo Socialni demokrati
Anka Krašovc Pongrac Socialni demokrati
Slavko Ivezić Pernovo Socialni demokrati
Vladka Dobnik Levec Socialni demokrati
Vojko Zupanc Šempeter v Sav. dolini Socialni demokrati
Matjaž Krk, podžupan Migojnice Slovenska demokratska stranka
Nina Avbelj Lekić Vrbje Slovenska demokratska stranka
Karel Borovnik Studence Slovenska demokratska stranka
Marjeta Rukav Žalec Slovenska demokratska stranka
Darko Tratnik Žalec Slovenska demokratska stranka
Katja Palčnik Levec Slovenska demokratska stranka
Anton Grobelnik Galicija Slovenska demokratska stranka
Zdenka Jan Spodnje Grušovlje Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Marjan Vodeb, podžupan Pongrac Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Stanislav Jerman Žalec Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Jože Krulec Galicija Slovenska ljudska stranka
Jasmin Fideršek Žalec Slovenska ljudska stranka
Rok Sedminek Podlog v Sav. dolini Slovenska ljudska stranka
Tanja Basle Migojnice Stranka Alenke Bratušek
Blaž Kolar Podvin Stranka Alenke Bratušek
dr. Hana Šuster Erjavec Dobriša vas Stranka modernega centra
Vilma Tekavc Žalec Nova Slovenija - Krščanski demokrati
Danijel Vombek Migojnice Slovenska nacionalna stranka

Seznam predstavnikov ustanovitelja v javnih zavodih
navodilo za predstavnike
Sestava občinskega sveta v mandatu 2014 - 2018
Sestava občinskega sveta v mandatu 2010 - 2014
Sestava občinskega sveta v mandatu 2006 - 2010
Sestava občinskega sveta v mandatu 2002 - 2006
Sestava občinskega sveta v mandatu 1998 - 2002

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT