Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Uradni list RS - leto 2000

Uradni list RS št. 117, 19.12.2000
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2000

Uradni list RS št. 108, 24.11.2000
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Levec - za območje PC Lena-Lesnina-Lesnina LGM
Odlok o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec

Uradni list RS št. 98, 24.10.2000
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Žalec

Uradni list RS št. 69, 04.08.2000
Odlok o razveljavitvi odloka o poslovnem času ter odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o poslovnem času
Odlok o začasnem zavarovanju ribnika Vrbje z zaledjem za naravni rezervat

Uradni list RS št. 67, 28.07.2000
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi sklada za razvoj obrti in podjetništva Žalec

Uradni list RS št. 62, 07.07.2000
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki

Uradni list RS št. 45, 27.05.2000
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 1999

Uradni list RS št. 43, 24.05.2000
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Žalec
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Žalec

Uradni list RS št. 25, 23.03.2000
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada v občini Žalec
Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah v Občini Žalec
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2000

Uradni list RS št. 6, 27.01.2000
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže
Odlok o občinskih cestah

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT