Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

AKTUALNO
Prikaži seje za leto:

Samo seje  Seje in točke  Seje in sklepi  Vse (seje, točke, sklepi)
Seje
12. redna seja Občinskega sveta - 27.5.2020
11. redna seja Občinskega sveta - 29.4.2020
10. redna seja Občinskega sveta - 5.2.2020
9. redna seja Občinskega sveta - 18.12.2019
8. redna seja Občinskega sveta - 4.12.2019
7. redna seja Občinskega sveta - 23.10.2019
6. redna seja Občinskega sveta - 19.6.2019
5. redna seja Občinskega sveta - 15.5.2019
1. korespondenčna seja Občinskega sveta - 24.4.2019
4. redna seja Občinskega sveta - 27.3.2019
3. redna seja Občinskega sveta - 30.1.2019
2. redna seja Občinskega sveta - 20.12.2018
1. konstitutivna seja - 5.12.2018
8. korespondenčna seja - 18.9.2018
26. redna seja Občinskega sveta - 5.7.2018
25. redna seja Občinskega sveta - 24.5.2018
7. korespondenčna seja - 20.4.2018
24. redna seja Občinskega sveta - 12.4.2018
2. izredna seja Občinskega sveta - 11.4.2018
6. korespondenčna seja - 28.2.2018
23. redna seja Občinskega sveta - 22.2.2018
22. redna seja Občinskega sveta - 21.12.2017
21. redna seja Občinskega sveta - 23.11.2017
20. redna seja Občinskega sveta - 19.10.2017
19. redna seja Občinskega sveta - 29.6.2017
5. korespondenčna seja - 14.6.2017
4. korespondenčna seja - 28.4.2017
18. redna seja Občinskega sveta - 20.4.2017
17. redna seja Občinskega sveta - 16.2.2017
3. korespondenčna seja - 20.1.2017
16. redna seja Občinskega sveta - 22.12.2016
15. redna seja Občinskega sveta - 17.11.2016
14. redna seja Občinskega sveta - 18.10.2016
13. redna seja Občinskega sveta - 16.6.2016
2. korespondenčna seja Občinskega sveta - 18.5.2016
12. redna seja Občinskega sveta - 21.4.2016
11. redna seja Občinskega sveta - 18.2.2016
1. izredna seja - 4.2.2016
1. korespondenčna seja - 25.1.2016
10. redna seja - 17.12.2015
terenska seja - 3.12.2015
9. redna seja - 19.11.2015
8. redna seja - 22.10.2015
7. redna seja - 18.6.2015
terenska seja - 20.5.2015
6. redna seja - 16.4.2015
5. redna seja - 23.2.2015
4. redna seja - 17.12.2014
3. redna seja - 20.11.2014
2. redna seja - 6.11.2014
1. konstitutivna seja - 23.10.2014
6. korespondenčna seja - 25.8.2014
5. korespondenčna seja - 8.7.2014
27. redna seja - 19.6.2014
26. redna seja - 22.5.2014
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališča
 Stališča Odbora za gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske dejavnosti
stališča
 Stališča Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
stališča
 Stališče Odbora za socialo
stališče
 Stališče Odbora za mladino
stališče
 Stališče Odbora za stanovanjske zadeve
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 25. redne seje z dne 20. marca 2014 in 4. korespondenčne seje ter potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 25. redne seje
zapisnik 4. korespondenčne seje
2. točka  Predlogi: - imenovanje direktorja javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«, - mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče, - sklep o podelitvi priznanj za leto 2014, - sklep o povračilu stroškov volilne kampanje
ZKŠT Žalec
OŠ Petrovče
priznanja
stroški kampanje
3. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje-sever (prva obravnava)
gradivo
karta
amandma
4. točka  Predlog Strategije razvoja Občine Žalec v obdobju 2014 do 2020 s predlogom stanovanjskega programa Občine Žalec za obdobje 2014 - 2020, programa mladih za obdobje 2014 do 2020 in programa kulture za obdobje 2014 – 2020 (druga obravnava)
spremno gradivo
strategija
kultura
mladi
stanovanja
5. točka  Obravnava letnih poročil za leto 2013: - Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o., - Razvojne agencije Savinja Žalec, - Centra za informiranje in poklicno svetovanje Žalec
spremno gradivo
JKP Žalec
odgovor JKP
RA Savinja
CIPS Žalec
6. točka  Obravnava poročil o delovanju Zveze kulturnih društev Savinja Žalec, Zveze športnih društev Občine Žalec in Zveze turističnih društev Občine Žalec
poročilo KD, ŠD
poročilo TD
7. točka  Informacija o rezultatih poslovanja gospodarstva na območju občine Žalec v letu 2013
gradivo
8. točka  Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2013
povezava
9. točka  Predlog Odloka o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Odloka o videzu naselij in krajine v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
11. točka  Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
12. točka  Predlog Pravilnika o sofinanciranju malih čistilnih naprav v Občini Žalec
gradivo
13. točka  Predlog dopolnitev Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
gradivo
14. točka  Predlog dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014
gradivo
15. točka  Predlog: - sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra - javnega dobra v lasti Občine Žalec, - sklepa o odpisu zapadlih terjatev najemnikov neprofitnih stanovanj Občine Žalec
ustanovitev - gradivo
ustanovitev - sklep
ukinitev - gradivo
ukinitev - sklep
terjatve - gradivo
16. točka  Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014
gradivo
17. točka  Predlog Sklepa o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
gradivo
gradivo
18. točka  Predlog Sklepa o uvrstitvi dela kanalizacije v proračun 2014 in načrt razvojnih programov za leto 2014 ter potrditev povečanja investicije za obnovo javne poti št. JP 990911 Verdnik – Zg. konec v Migojnicah
gradivo
19. točka  Predlog Sklepa o spremembi priloge Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Žalec
gradivo
prikaz sprememb
prikaz novo stanje
20. točka  Aktualne informacije
poročilo - čistilna akcija
informacija SMJ Žalec
pomoč po poplavah
21. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
odgovori
odgovor JKP
obrazec
vprašanja, pobude
4. korespondenčna seja - 18.4.2014
25. redna seja - 20.3.2014
24. redna seja - 20.2.2014
23. redna seja - 18.12.2013
22. redna seja - 21.11.2013
21. redna seja - 24.10.2013
3. korespondenčna seja - 29.7.2013
1. izredna seja - 4.7.2013
2. korespondenčna seja - 26.6.2013
20. redna seja - 25.4.2013
19. redna seja - 21.3.2013
18. redna seja - 31.1.2013
17. redna seja - 22.11.2012
16. redna seja - 27.9.2012
1. korespondenčna seja - 29.8.2012
15. redna seja - 21.6.2012
14. redna seja - 24.5.2012
13. redna seja - 19.4.2012
12. redna seja - 28.2.2012
11. redna seja - 26.1.2012
10. redna seja - 22.12.2011
9. redna seja - 27.10.2011
8. redna seja - 29.9.2011
7. redna seja - 23.6.2011
6. redna seja - 26.5.2011
5. redna seja - 24.3.2011
4. redna seja - 3.2.2011
3. redna seja - 23.12.2010
2. redna seja - 25.11.2010
1. konstitutivna seja - 3.11.2010
Konstitutivna seja mandata 2010 - 2014
5. izredna seja - 26.7.2010
28. redna seja - 28.6.2010
27. redna seja - 19.4.2010
10. korespondenčna seja - 7.4.2010
26. redna seja - 22.3.2010
25. redna seja - 1.3.2010
4. izredna seja - 25.1.2010
24. redna seja - 21.12.2009
23. redna seja - 9.11.2009
3. izredna seja - 5.10.2009
22. redna seja - 21.9.2009
21. redna seja - 18.5.2009
20. redna seja - 23.3.2009
19. redna seja - 22.12.2008
18. redna seja - 20.10.2008
17.redna seja - 6.10.2008
16. redna seja - 16.6.2008
15. redna seja - 26.5.2008
2. izredna seja - 25.4.2008
14. redna seja - 21.4.2008
13. redna seja - 31.3.2008
12. redna seja - 3.3.2008
11. redna seja - 4.2.2008
10. redna seja - 21.1.2008
9. redna seja - 26.11.2007
1. izredna seja - 15.10.2007
8. redna seja - 24.9.2007
7. redna seja - 2.7.2007
6. redna seja - 4.6.2007
5. redna seja - 16.4.2007
1. korespondenčna seja - 26.3.2007
4. redna seja - 12.3.2007
3. redna seja - 22.1.2007
2. redna seja - 11.12.2006
1. konstitutivna seja - 9.11.2006
Konstitutivna seja mandata 2006 - 2010
30. redna seja - 21.8.2006
29. redna seja - 19.6.2006
28. redna seja - 3.4.2006
27. redna seja - 6.2.2006
26. redna seja - 19.12.2005
25. redna seja - 7.11.2005
24. redna seja - 10.10.2005
23. redna seja - 19.9.2005
22. redna seja - 29.8.2005
5. korespondenčna seja - 20.7.2005
21. redna seja - 9.5.2005
20. redna seja - 4.4.2005
19. redna seja - 31.1.2005
4. korepondenčna seja - 22.12.2004
18. redna seja - 25.11.2004
17. redna seja - 28.10.2004
16. redna seja - 7.10.2004
3. korepondenčna seja - 15.7.2004
1. izredna seja - 1.7.2004
15. redna seja - 17.6.2004
2. korespondenčna seja - 18.5.2004
14. redna seja - 22.4.2004
13. redna seja - 11.3.2004
12. redna seja - 18.12.2003
11. redna seja - 27.11.2003
10. redna seja - 23.10.2003
9. redna seja - 25.9.2003
1. korespondenčna seja - 18.8.2003
8. redna seja - 19.6.2003
7. redna seja - 24.4.2003
6. redna seja - 27.3.2003
5. redna seja - 27.2.2003
4. redna seja - 30.1.2003
3. redna seja - 12.12.2002
2. redna seja - 28.11.2002
1. konstitutivna seja - 21.11.2002

Prijavi se na sprejem sporočil o dodanih gradivih občinskega sveta:

Ime in priimek:

E-naslov:

 
Oblikovanje in izdelava: E-SOFT