Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

AKTUALNO
Prikaži seje za leto:

Samo seje  Seje in točke  Seje in sklepi  Vse (seje, točke, sklepi)
Seje
12. redna seja Občinskega sveta - 27.5.2020
11. redna seja Občinskega sveta - 29.4.2020
10. redna seja Občinskega sveta - 5.2.2020
9. redna seja Občinskega sveta - 18.12.2019
8. redna seja Občinskega sveta - 4.12.2019
7. redna seja Občinskega sveta - 23.10.2019
6. redna seja Občinskega sveta - 19.6.2019
5. redna seja Občinskega sveta - 15.5.2019
1. korespondenčna seja Občinskega sveta - 24.4.2019
4. redna seja Občinskega sveta - 27.3.2019
3. redna seja Občinskega sveta - 30.1.2019
2. redna seja Občinskega sveta - 20.12.2018
1. konstitutivna seja - 5.12.2018
8. korespondenčna seja - 18.9.2018
26. redna seja Občinskega sveta - 5.7.2018
25. redna seja Občinskega sveta - 24.5.2018
7. korespondenčna seja - 20.4.2018
24. redna seja Občinskega sveta - 12.4.2018
2. izredna seja Občinskega sveta - 11.4.2018
6. korespondenčna seja - 28.2.2018
23. redna seja Občinskega sveta - 22.2.2018
22. redna seja Občinskega sveta - 21.12.2017
21. redna seja Občinskega sveta - 23.11.2017
20. redna seja Občinskega sveta - 19.10.2017
19. redna seja Občinskega sveta - 29.6.2017
5. korespondenčna seja - 14.6.2017
4. korespondenčna seja - 28.4.2017
18. redna seja Občinskega sveta - 20.4.2017
17. redna seja Občinskega sveta - 16.2.2017
3. korespondenčna seja - 20.1.2017
16. redna seja Občinskega sveta - 22.12.2016
15. redna seja Občinskega sveta - 17.11.2016
14. redna seja Občinskega sveta - 18.10.2016
13. redna seja Občinskega sveta - 16.6.2016
2. korespondenčna seja Občinskega sveta - 18.5.2016
12. redna seja Občinskega sveta - 21.4.2016
11. redna seja Občinskega sveta - 18.2.2016
1. izredna seja - 4.2.2016
1. korespondenčna seja - 25.1.2016
10. redna seja - 17.12.2015
terenska seja - 3.12.2015
9. redna seja - 19.11.2015
8. redna seja - 22.10.2015
7. redna seja - 18.6.2015
terenska seja - 20.5.2015
6. redna seja - 16.4.2015
5. redna seja - 23.2.2015
4. redna seja - 17.12.2014
3. redna seja - 20.11.2014
2. redna seja - 6.11.2014
1. konstitutivna seja - 23.10.2014
6. korespondenčna seja - 25.8.2014
5. korespondenčna seja - 8.7.2014
27. redna seja - 19.6.2014
26. redna seja - 22.5.2014
4. korespondenčna seja - 18.4.2014
25. redna seja - 20.3.2014
24. redna seja - 20.2.2014
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
vabilo
 Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 Stališče Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališče
 Stališče Odbora za gospodarstvo
stališče
 Stališča Odbora za negospodarske dejavnosti
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 23. redne seje z dne 18. decembra 2013 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih
dopis
gradivo
priloga1
priloga2
3. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec (prva obravnava)
dopis
gradivo
 Predlog Sklepa o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v mestu Žalec
gradivo
prikaz območij
4. točka  Predlog sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Žalec
gradivo
5. točka  Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec
gradivo
6. točka  Predlog: • dopolnitve Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014 in • sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Žalec
dopis načrt
načrt ravnanja s premoženjem
dopis javno dobro
ustanovitev javnega dobra
7. točka  Predlog Strategije razvoja občine Žalec za obdobje 2014 do 2020 (prva obravnava)
dopis
gradivo
 Priloga 1: Analiza stanja (dokumentarni del)
gradivo
 Priloga 2: Analiza razvojnih pričakovanj lokalnega prebivalstva, poslovnežev in strokovne javnosti (mnenjska raziskava)
gradivo
 Priloga 3: SWOT analiza po področjih razvoja – rezultati delavnic
gradivo
 Priloga 4: Lokalni program kulture v Občini Žalec za obdobje 2014 – 2020, oktober 2013
gradivo
 Priloga 5: Lokalni program mladih v občini Žalec za obdobje 2014 – 2020, december 3013
gradivo
 Priloga 6: Stanovanjski program Občine Žalec za obdobje 2014 – 2020, januar 2014
gradivo
 Priloga 7: Strategija razvoja turizma v Občini Žalec 2012 - 2018
gradivo
 Priloga 8: Občinski prostorski načrt Občine Žalec
povezave
8. točka  Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti občine Žalec v najem
dopis
gradivo
9. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitev Pravilnika za vrednotenje programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti v Občini Žalec
dopis
gradivo
10. točka  Predlog Programa športa za leto 2014
dopis
gradivo
11. točka  Predlog Programa dela občinskega sveta za leto 2014 in poročilo o realizaciji programa dela za leto 2013
dopis
gradivo
12. točka  Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Žalec in seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora za leto 2014
gradivo
13. točka  Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2013 in program dela sveta za leto 2014
dopis
gradivo
14. točka  Aktualne informacije
čistilna akcija
staro mestno jedro
15. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
obrazec
odgovori
Sklep Opis Gradivo
1024001 Sklep - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih. 
sklep
1024002 Sklep - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec (prva obravnava). 
sklep
1024003 Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Žalec. 
sklep
1024004 Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec. 
sklep
1024005 Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec in o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra. 
sklep
1024006 Sklep - strategije razvoja občine Žalec za obdobje 2014 do 2020 (prva obravnava). 
sklep
1024007 Sklep - pravilnik o dopolnitvah pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec. 
sklep
1024008 Sklep - pravilnik o spremembah in dopolnitev pravilnika za vrednotenje programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti. 
sklep
1024009 Sklep o Programu športa za leto 2014. 
sklep
1024010 Sklep - Program dela občinskega sveta za leto 2014 in poročilo o realizaciji programa dela za leto 2013. 
sklep
1024011 Sklep - poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Žalec in seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora za leto 2014. 
sklep
1024012 Sklep - poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2013 in program dela sveta za leto 2014. 
sklep
1024013 Sklep - Javna obravnava 
sklep
23. redna seja - 18.12.2013
22. redna seja - 21.11.2013
21. redna seja - 24.10.2013
3. korespondenčna seja - 29.7.2013
1. izredna seja - 4.7.2013
2. korespondenčna seja - 26.6.2013
20. redna seja - 25.4.2013
19. redna seja - 21.3.2013
18. redna seja - 31.1.2013
17. redna seja - 22.11.2012
16. redna seja - 27.9.2012
1. korespondenčna seja - 29.8.2012
15. redna seja - 21.6.2012
14. redna seja - 24.5.2012
13. redna seja - 19.4.2012
12. redna seja - 28.2.2012
11. redna seja - 26.1.2012
10. redna seja - 22.12.2011
9. redna seja - 27.10.2011
8. redna seja - 29.9.2011
7. redna seja - 23.6.2011
6. redna seja - 26.5.2011
5. redna seja - 24.3.2011
4. redna seja - 3.2.2011
3. redna seja - 23.12.2010
2. redna seja - 25.11.2010
1. konstitutivna seja - 3.11.2010
Konstitutivna seja mandata 2010 - 2014
5. izredna seja - 26.7.2010
28. redna seja - 28.6.2010
27. redna seja - 19.4.2010
10. korespondenčna seja - 7.4.2010
26. redna seja - 22.3.2010
25. redna seja - 1.3.2010
4. izredna seja - 25.1.2010
24. redna seja - 21.12.2009
23. redna seja - 9.11.2009
3. izredna seja - 5.10.2009
22. redna seja - 21.9.2009
21. redna seja - 18.5.2009
20. redna seja - 23.3.2009
19. redna seja - 22.12.2008
18. redna seja - 20.10.2008
17.redna seja - 6.10.2008
16. redna seja - 16.6.2008
15. redna seja - 26.5.2008
2. izredna seja - 25.4.2008
14. redna seja - 21.4.2008
13. redna seja - 31.3.2008
12. redna seja - 3.3.2008
11. redna seja - 4.2.2008
10. redna seja - 21.1.2008
9. redna seja - 26.11.2007
1. izredna seja - 15.10.2007
8. redna seja - 24.9.2007
7. redna seja - 2.7.2007
6. redna seja - 4.6.2007
5. redna seja - 16.4.2007
1. korespondenčna seja - 26.3.2007
4. redna seja - 12.3.2007
3. redna seja - 22.1.2007
2. redna seja - 11.12.2006
1. konstitutivna seja - 9.11.2006
Konstitutivna seja mandata 2006 - 2010
30. redna seja - 21.8.2006
29. redna seja - 19.6.2006
28. redna seja - 3.4.2006
27. redna seja - 6.2.2006
26. redna seja - 19.12.2005
25. redna seja - 7.11.2005
24. redna seja - 10.10.2005
23. redna seja - 19.9.2005
22. redna seja - 29.8.2005
5. korespondenčna seja - 20.7.2005
21. redna seja - 9.5.2005
20. redna seja - 4.4.2005
19. redna seja - 31.1.2005
4. korepondenčna seja - 22.12.2004
18. redna seja - 25.11.2004
17. redna seja - 28.10.2004
16. redna seja - 7.10.2004
3. korepondenčna seja - 15.7.2004
1. izredna seja - 1.7.2004
15. redna seja - 17.6.2004
2. korespondenčna seja - 18.5.2004
14. redna seja - 22.4.2004
13. redna seja - 11.3.2004
12. redna seja - 18.12.2003
11. redna seja - 27.11.2003
10. redna seja - 23.10.2003
9. redna seja - 25.9.2003
1. korespondenčna seja - 18.8.2003
8. redna seja - 19.6.2003
7. redna seja - 24.4.2003
6. redna seja - 27.3.2003
5. redna seja - 27.2.2003
4. redna seja - 30.1.2003
3. redna seja - 12.12.2002
2. redna seja - 28.11.2002
1. konstitutivna seja - 21.11.2002

Prijavi se na sprejem sporočil o dodanih gradivih občinskega sveta:

Ime in priimek:

E-naslov:

 
Oblikovanje in izdelava: E-SOFT