Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

AKTUALNO
Prikaži seje za leto:

Samo seje  Seje in točke  Seje in sklepi  Vse (seje, točke, sklepi)
Seje
12. redna seja Občinskega sveta - 27.5.2020
11. redna seja Občinskega sveta - 29.4.2020
10. redna seja Občinskega sveta - 5.2.2020
9. redna seja Občinskega sveta - 18.12.2019
8. redna seja Občinskega sveta - 4.12.2019
7. redna seja Občinskega sveta - 23.10.2019
6. redna seja Občinskega sveta - 19.6.2019
5. redna seja Občinskega sveta - 15.5.2019
1. korespondenčna seja Občinskega sveta - 24.4.2019
4. redna seja Občinskega sveta - 27.3.2019
3. redna seja Občinskega sveta - 30.1.2019
2. redna seja Občinskega sveta - 20.12.2018
1. konstitutivna seja - 5.12.2018
8. korespondenčna seja - 18.9.2018
26. redna seja Občinskega sveta - 5.7.2018
25. redna seja Občinskega sveta - 24.5.2018
7. korespondenčna seja - 20.4.2018
24. redna seja Občinskega sveta - 12.4.2018
2. izredna seja Občinskega sveta - 11.4.2018
6. korespondenčna seja - 28.2.2018
23. redna seja Občinskega sveta - 22.2.2018
22. redna seja Občinskega sveta - 21.12.2017
21. redna seja Občinskega sveta - 23.11.2017
20. redna seja Občinskega sveta - 19.10.2017
19. redna seja Občinskega sveta - 29.6.2017
5. korespondenčna seja - 14.6.2017
4. korespondenčna seja - 28.4.2017
18. redna seja Občinskega sveta - 20.4.2017
17. redna seja Občinskega sveta - 16.2.2017
3. korespondenčna seja - 20.1.2017
16. redna seja Občinskega sveta - 22.12.2016
15. redna seja Občinskega sveta - 17.11.2016
14. redna seja Občinskega sveta - 18.10.2016
13. redna seja Občinskega sveta - 16.6.2016
2. korespondenčna seja Občinskega sveta - 18.5.2016
12. redna seja Občinskega sveta - 21.4.2016
11. redna seja Občinskega sveta - 18.2.2016
1. izredna seja - 4.2.2016
1. korespondenčna seja - 25.1.2016
10. redna seja - 17.12.2015
terenska seja - 3.12.2015
9. redna seja - 19.11.2015
8. redna seja - 22.10.2015
7. redna seja - 18.6.2015
terenska seja - 20.5.2015
6. redna seja - 16.4.2015
5. redna seja - 23.2.2015
4. redna seja - 17.12.2014
3. redna seja - 20.11.2014
2. redna seja - 6.11.2014
1. konstitutivna seja - 23.10.2014
6. korespondenčna seja - 25.8.2014
5. korespondenčna seja - 8.7.2014
27. redna seja - 19.6.2014
26. redna seja - 22.5.2014
4. korespondenčna seja - 18.4.2014
25. redna seja - 20.3.2014
24. redna seja - 20.2.2014
23. redna seja - 18.12.2013
22. redna seja - 21.11.2013
21. redna seja - 24.10.2013
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
vabilo
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališča
 Stališče Odbora za gospodarstvo
stališče
 Stališča Odbora za negospodarske dejavnosti
stališča
 Stališče Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
stališče
 Stališča Odbora za mladino
stališča
 Stališča Odbora za socialo
stališča
 Sklep Komisije za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta
sklep
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 20. redne seje Občinskega sveta z dne 25. aprila 2013, 1. izredne seje z dne 4. julija 2013, 2. korespondenčne seje z dne 26. junija 2013 in 3. korespondenčne seje z dne 29. julija 2013 ter potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 20. redne seje
zapisnik 2. korespondenčne seje
zapisnik 1. izredne seje
zapisnik 3. korespondenčne seje
2. točka  Predlog potrditve mandata članoma Občinskega sveta
gradivo
3. točka  Predlog sklepov o: - ustanovitvi grajenega javnega dobra na območju Občine Žalec - ukinitvi javnega dobra v k.o. Gorica
ustanovitev
ukinitev
4. točka  Predlog Poslovnika občinskega sveta Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone Minerva Ložnica
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu, OPPN za območje EUP PG 4 - Pongrac (prva in druga obravnava)
gradivo
grafika
amandma
8. točka  Predlog Odloka o območju zakonite predkupne pravice Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju športnih površin
gradivo
10. točka  Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu Vrtci Občine Žalec v šolskem letu 2013/2014
gradivo
11. točka  Predlog Pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
gradivo
12. točka  Predlog Sklepa o obnovi upravnih postopkov odmere komunalnega prispevka, odmerjenega na podlagi izboljšanja komunalne opremljenosti stavbnih zemljišč za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje
gradivo
13. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013 (prva in druga obravnava)
dopis
kazalo rebalans
odlok rebalans
splošni del rebalans
posebni del rebalans
stanovanjski sklad rebalans
načrt razvojnih programov rebalans
obrazložitve rebalans
amandma (Župan)
amandma (Vizovišek, Podpečan, Posedel, Marič)
stališče do vloženih amandmajev
14. točka  Predlog odloka o proračunu občine Žalec za leto 2014 (prva obravnava)
dopis
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvojnih programov
obrazložitve
15. točka  Predlog obvezne razlage 7. odstavka 73. člena odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Žalec
gradivo
16. točka  Aktualne informacije
Planetu Zemlja prijazna občina
17. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
odgovori na vprašanja
obrazec
Sklep Opis Gradivo
1021001 Sklep o potrditvi mandata članoma Občinskega sveta. 
sklep
1021002 Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra na območju Občine Žalec in ukinitvi javnega dobra v k.o. Gorica. 
sklep
1021003 Sklep o sprejetju poslovnika občinskega sveta Občine Žalec (druga obravnava) 
sklep
1021004 Sklep - odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec (druga obravnava). 
sklep
1021005 Sklep o sprejetju odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu in o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone Minerva Ložnica. 
sklep
1021006 Sklep - odlok o občinskem prostorskem načrtu, OPPN za območje EUP PG 4 - Pongrac (prva in druga obravnava). 
sklep
1021007 Sklep o območju zakonite predkupne pravice Občine Žalec (prva obravnava). 
sklep
1021008 Sklep o Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju športnih površin. 
sklep
1021009 Sklep prejetem soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu Vrtci Občine Žalec. 
sklep
1021010 Sklep - Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka. 
sklep
1021011 Sklep o obnovi upravnih postopkov odmere komunalnega prispevka. 
sklep
1021012 Sklep o sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013 (prva in druga obravnava). 
sklep
1021013 Sklep - odlok o proračunu občine Žalec za leto 2014 (prva obravnava). 
sklep
1021014 Sklep o obvezni razlagi 7. odstavka 73. člena odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Žalec. 
sklep
1021015 Sklep - javna obravnava 
sklep
3. korespondenčna seja - 29.7.2013
1. izredna seja - 4.7.2013
2. korespondenčna seja - 26.6.2013
20. redna seja - 25.4.2013
19. redna seja - 21.3.2013
18. redna seja - 31.1.2013
17. redna seja - 22.11.2012
16. redna seja - 27.9.2012
1. korespondenčna seja - 29.8.2012
15. redna seja - 21.6.2012
14. redna seja - 24.5.2012
13. redna seja - 19.4.2012
12. redna seja - 28.2.2012
11. redna seja - 26.1.2012
10. redna seja - 22.12.2011
9. redna seja - 27.10.2011
8. redna seja - 29.9.2011
7. redna seja - 23.6.2011
6. redna seja - 26.5.2011
5. redna seja - 24.3.2011
4. redna seja - 3.2.2011
3. redna seja - 23.12.2010
2. redna seja - 25.11.2010
1. konstitutivna seja - 3.11.2010
Konstitutivna seja mandata 2010 - 2014
5. izredna seja - 26.7.2010
28. redna seja - 28.6.2010
27. redna seja - 19.4.2010
10. korespondenčna seja - 7.4.2010
26. redna seja - 22.3.2010
25. redna seja - 1.3.2010
4. izredna seja - 25.1.2010
24. redna seja - 21.12.2009
23. redna seja - 9.11.2009
3. izredna seja - 5.10.2009
22. redna seja - 21.9.2009
21. redna seja - 18.5.2009
20. redna seja - 23.3.2009
19. redna seja - 22.12.2008
18. redna seja - 20.10.2008
17.redna seja - 6.10.2008
16. redna seja - 16.6.2008
15. redna seja - 26.5.2008
2. izredna seja - 25.4.2008
14. redna seja - 21.4.2008
13. redna seja - 31.3.2008
12. redna seja - 3.3.2008
11. redna seja - 4.2.2008
10. redna seja - 21.1.2008
9. redna seja - 26.11.2007
1. izredna seja - 15.10.2007
8. redna seja - 24.9.2007
7. redna seja - 2.7.2007
6. redna seja - 4.6.2007
5. redna seja - 16.4.2007
1. korespondenčna seja - 26.3.2007
4. redna seja - 12.3.2007
3. redna seja - 22.1.2007
2. redna seja - 11.12.2006
1. konstitutivna seja - 9.11.2006
Konstitutivna seja mandata 2006 - 2010
30. redna seja - 21.8.2006
29. redna seja - 19.6.2006
28. redna seja - 3.4.2006
27. redna seja - 6.2.2006
26. redna seja - 19.12.2005
25. redna seja - 7.11.2005
24. redna seja - 10.10.2005
23. redna seja - 19.9.2005
22. redna seja - 29.8.2005
5. korespondenčna seja - 20.7.2005
21. redna seja - 9.5.2005
20. redna seja - 4.4.2005
19. redna seja - 31.1.2005
4. korepondenčna seja - 22.12.2004
18. redna seja - 25.11.2004
17. redna seja - 28.10.2004
16. redna seja - 7.10.2004
3. korepondenčna seja - 15.7.2004
1. izredna seja - 1.7.2004
15. redna seja - 17.6.2004
2. korespondenčna seja - 18.5.2004
14. redna seja - 22.4.2004
13. redna seja - 11.3.2004
12. redna seja - 18.12.2003
11. redna seja - 27.11.2003
10. redna seja - 23.10.2003
9. redna seja - 25.9.2003
1. korespondenčna seja - 18.8.2003
8. redna seja - 19.6.2003
7. redna seja - 24.4.2003
6. redna seja - 27.3.2003
5. redna seja - 27.2.2003
4. redna seja - 30.1.2003
3. redna seja - 12.12.2002
2. redna seja - 28.11.2002
1. konstitutivna seja - 21.11.2002

Prijavi se na sprejem sporočil o dodanih gradivih občinskega sveta:

Ime in priimek:

E-naslov:

 
Oblikovanje in izdelava: E-SOFT