Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

AKTUALNO
Prikaži seje za leto:

Samo seje  Seje in točke  Seje in sklepi  Vse (seje, točke, sklepi)
Seje
12. redna seja Občinskega sveta - 27.5.2020
11. redna seja Občinskega sveta - 29.4.2020
10. redna seja Občinskega sveta - 5.2.2020
9. redna seja Občinskega sveta - 18.12.2019
8. redna seja Občinskega sveta - 4.12.2019
7. redna seja Občinskega sveta - 23.10.2019
6. redna seja Občinskega sveta - 19.6.2019
5. redna seja Občinskega sveta - 15.5.2019
1. korespondenčna seja Občinskega sveta - 24.4.2019
4. redna seja Občinskega sveta - 27.3.2019
3. redna seja Občinskega sveta - 30.1.2019
2. redna seja Občinskega sveta - 20.12.2018
1. konstitutivna seja - 5.12.2018
8. korespondenčna seja - 18.9.2018
26. redna seja Občinskega sveta - 5.7.2018
25. redna seja Občinskega sveta - 24.5.2018
7. korespondenčna seja - 20.4.2018
24. redna seja Občinskega sveta - 12.4.2018
2. izredna seja Občinskega sveta - 11.4.2018
6. korespondenčna seja - 28.2.2018
23. redna seja Občinskega sveta - 22.2.2018
22. redna seja Občinskega sveta - 21.12.2017
21. redna seja Občinskega sveta - 23.11.2017
20. redna seja Občinskega sveta - 19.10.2017
19. redna seja Občinskega sveta - 29.6.2017
5. korespondenčna seja - 14.6.2017
4. korespondenčna seja - 28.4.2017
18. redna seja Občinskega sveta - 20.4.2017
17. redna seja Občinskega sveta - 16.2.2017
3. korespondenčna seja - 20.1.2017
16. redna seja Občinskega sveta - 22.12.2016
15. redna seja Občinskega sveta - 17.11.2016
14. redna seja Občinskega sveta - 18.10.2016
13. redna seja Občinskega sveta - 16.6.2016
2. korespondenčna seja Občinskega sveta - 18.5.2016
12. redna seja Občinskega sveta - 21.4.2016
11. redna seja Občinskega sveta - 18.2.2016
1. izredna seja - 4.2.2016
1. korespondenčna seja - 25.1.2016
10. redna seja - 17.12.2015
terenska seja - 3.12.2015
9. redna seja - 19.11.2015
8. redna seja - 22.10.2015
7. redna seja - 18.6.2015
terenska seja - 20.5.2015
6. redna seja - 16.4.2015
5. redna seja - 23.2.2015
4. redna seja - 17.12.2014
3. redna seja - 20.11.2014
2. redna seja - 6.11.2014
1. konstitutivna seja - 23.10.2014
6. korespondenčna seja - 25.8.2014
5. korespondenčna seja - 8.7.2014
27. redna seja - 19.6.2014
26. redna seja - 22.5.2014
4. korespondenčna seja - 18.4.2014
25. redna seja - 20.3.2014
24. redna seja - 20.2.2014
23. redna seja - 18.12.2013
22. redna seja - 21.11.2013
21. redna seja - 24.10.2013
3. korespondenčna seja - 29.7.2013
1. izredna seja - 4.7.2013
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic seje
 Stališča Odbora za negospodarske dejavnosti
stališča
 Stališča Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališča
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za gospodarstvo
stališča
1. točka  Predlog: - sklepa o podelitvi priznanj Občine Žalec, - soglasja k imenovanju direktorice JZ Žalske lekarne Žalec, - imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov
gradivo
2. točka  Predlog: - premoženjskih zadev, - odpis dolgov
ukinitev javnega dobra
ukinitev - obrazložitev
odpis terjatev
3. točka  Predlog spremembe in dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
gradivo
obrazložitev
4. točka  Predlog Poslovnika občinskega sveta Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec
dopis
odlok
obrazložitev
priloga 1
priloga 2
priloga 3
amandma
6. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec (prva in druga obravnava)
dopis
odlok
obrazložitev
amandma
7. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za halo za obiranje in sušenje hmelja v Drešinji vasi
dopis
odlok
obrazložitev
situacija
8. točka  Poročilo o rezultatih poslovanja gospodarstva na območju Občine Žalec in Spodnji Savinjski dolini v letu 2012
gradivo
rezultati
9. točka  Predlog Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov ter določanju najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Pravilnika o prevozu otrok v in iz osnovnih šol v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
karta nevarnih poti
11. točka  Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
gradivo
12. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
gradivo
13. točka  Predlog Sklepov za potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Žalec in potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Žalec
gradivo
elaborat - pitna voda
elaborat - odvajanje, čiščenje
14. točka  Predlog Sklepa o cenah pokopaliških storitev (prispevek za urejanje pokopališč) za pokopališča Občine Žalec
gradivo
15. točka  Predlog Sklepa o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
gradivo
16. točka  Predlog Pogodbe o ureditvi lastništva, upravljanju obnavljanju in vzdrževanju dela gospodarske javne infrastrukture v skupni rabi občin Prebold, Polzela in Žalec
gradivo
17. točka  Aktualne informacije  
Sklep Opis Gradivo
1001001 Sklep o o podelitvi priznanj Občine Žalec, o soglasju k imenovanju direktorice JZ Žalske lekarne Žalec in o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov. 
sklep
1001002 Sklep - premoženjske zadeve, odpis dolgov 
sklep
1001003 Sklep - Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013. 
sklep
1001004 Sklep - Poslovnik občinskega sveta Občine Žalec (prva obravnava). 
sklep
1001005 Sklep o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec.  
sklep
1001006 Sklep o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec (prva in druga obravnava). 
sklep
1001007 Sklep o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za halo za obiranje in sušenje hmelja v Drešinji vasi.  
sklep
1001008 Sklep - rezultati poslovanja gospodarstva na območju Občine Žalec in Spodnji Savinjski dolini. 
sklep
1001009 Sklep o oddajanju poslovnih prostorov ter določanju najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Žalec (druga obravnava). 
sklep
1001010 Sklep o prevozu otrok v in iz osnovnih šol v Občini Žalec (druga obravnava). 
sklep
1001011 Sklep o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka. 
sklep
1001012 Sklep - štipendiranje v Občini Žalec. 
sklep
1001013 Sklep - oblikovanje in potrditev cen komunalnih storitev. 
sklep
1001014 Sklep - cene pokopaliških storitev za pokopališča Občine Žalec.  
sklep
1001015 Sklep - cena storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec. 
sklep
1001016 Sklep - pogodba o ureditvi lastništva, upravljanju obnavljanju in vzdrževanju dela gospodarske javne infrastrukture v skupni rabi občin Prebold, Polzela in Žalec.  
sklep
1001017 Sklep - seznanitev s prenehanjem mandata članov Občinskega sveta. 
sklep
2. korespondenčna seja - 26.6.2013
20. redna seja - 25.4.2013
19. redna seja - 21.3.2013
18. redna seja - 31.1.2013
17. redna seja - 22.11.2012
16. redna seja - 27.9.2012
1. korespondenčna seja - 29.8.2012
15. redna seja - 21.6.2012
14. redna seja - 24.5.2012
13. redna seja - 19.4.2012
12. redna seja - 28.2.2012
11. redna seja - 26.1.2012
10. redna seja - 22.12.2011
9. redna seja - 27.10.2011
8. redna seja - 29.9.2011
7. redna seja - 23.6.2011
6. redna seja - 26.5.2011
5. redna seja - 24.3.2011
4. redna seja - 3.2.2011
3. redna seja - 23.12.2010
2. redna seja - 25.11.2010
1. konstitutivna seja - 3.11.2010
Konstitutivna seja mandata 2010 - 2014
5. izredna seja - 26.7.2010
28. redna seja - 28.6.2010
27. redna seja - 19.4.2010
10. korespondenčna seja - 7.4.2010
26. redna seja - 22.3.2010
25. redna seja - 1.3.2010
4. izredna seja - 25.1.2010
24. redna seja - 21.12.2009
23. redna seja - 9.11.2009
3. izredna seja - 5.10.2009
22. redna seja - 21.9.2009
21. redna seja - 18.5.2009
20. redna seja - 23.3.2009
19. redna seja - 22.12.2008
18. redna seja - 20.10.2008
17.redna seja - 6.10.2008
16. redna seja - 16.6.2008
15. redna seja - 26.5.2008
2. izredna seja - 25.4.2008
14. redna seja - 21.4.2008
13. redna seja - 31.3.2008
12. redna seja - 3.3.2008
11. redna seja - 4.2.2008
10. redna seja - 21.1.2008
9. redna seja - 26.11.2007
1. izredna seja - 15.10.2007
8. redna seja - 24.9.2007
7. redna seja - 2.7.2007
6. redna seja - 4.6.2007
5. redna seja - 16.4.2007
1. korespondenčna seja - 26.3.2007
4. redna seja - 12.3.2007
3. redna seja - 22.1.2007
2. redna seja - 11.12.2006
1. konstitutivna seja - 9.11.2006
Konstitutivna seja mandata 2006 - 2010
30. redna seja - 21.8.2006
29. redna seja - 19.6.2006
28. redna seja - 3.4.2006
27. redna seja - 6.2.2006
26. redna seja - 19.12.2005
25. redna seja - 7.11.2005
24. redna seja - 10.10.2005
23. redna seja - 19.9.2005
22. redna seja - 29.8.2005
5. korespondenčna seja - 20.7.2005
21. redna seja - 9.5.2005
20. redna seja - 4.4.2005
19. redna seja - 31.1.2005
4. korepondenčna seja - 22.12.2004
18. redna seja - 25.11.2004
17. redna seja - 28.10.2004
16. redna seja - 7.10.2004
3. korepondenčna seja - 15.7.2004
1. izredna seja - 1.7.2004
15. redna seja - 17.6.2004
2. korespondenčna seja - 18.5.2004
14. redna seja - 22.4.2004
13. redna seja - 11.3.2004
12. redna seja - 18.12.2003
11. redna seja - 27.11.2003
10. redna seja - 23.10.2003
9. redna seja - 25.9.2003
1. korespondenčna seja - 18.8.2003
8. redna seja - 19.6.2003
7. redna seja - 24.4.2003
6. redna seja - 27.3.2003
5. redna seja - 27.2.2003
4. redna seja - 30.1.2003
3. redna seja - 12.12.2002
2. redna seja - 28.11.2002
1. konstitutivna seja - 21.11.2002

Prijavi se na sprejem sporočil o dodanih gradivih občinskega sveta:

Ime in priimek:

E-naslov:

 
Oblikovanje in izdelava: E-SOFT