Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

AKTUALNO
Prikaži seje za leto:

Samo seje  Seje in točke  Seje in sklepi  Vse (seje, točke, sklepi)
Seje
12. redna seja Občinskega sveta - 27.5.2020
11. redna seja Občinskega sveta - 29.4.2020
10. redna seja Občinskega sveta - 5.2.2020
9. redna seja Občinskega sveta - 18.12.2019
8. redna seja Občinskega sveta - 4.12.2019
7. redna seja Občinskega sveta - 23.10.2019
6. redna seja Občinskega sveta - 19.6.2019
5. redna seja Občinskega sveta - 15.5.2019
1. korespondenčna seja Občinskega sveta - 24.4.2019
4. redna seja Občinskega sveta - 27.3.2019
3. redna seja Občinskega sveta - 30.1.2019
2. redna seja Občinskega sveta - 20.12.2018
1. konstitutivna seja - 5.12.2018
8. korespondenčna seja - 18.9.2018
26. redna seja Občinskega sveta - 5.7.2018
25. redna seja Občinskega sveta - 24.5.2018
7. korespondenčna seja - 20.4.2018
24. redna seja Občinskega sveta - 12.4.2018
2. izredna seja Občinskega sveta - 11.4.2018
6. korespondenčna seja - 28.2.2018
23. redna seja Občinskega sveta - 22.2.2018
22. redna seja Občinskega sveta - 21.12.2017
21. redna seja Občinskega sveta - 23.11.2017
20. redna seja Občinskega sveta - 19.10.2017
19. redna seja Občinskega sveta - 29.6.2017
5. korespondenčna seja - 14.6.2017
4. korespondenčna seja - 28.4.2017
18. redna seja Občinskega sveta - 20.4.2017
17. redna seja Občinskega sveta - 16.2.2017
3. korespondenčna seja - 20.1.2017
16. redna seja Občinskega sveta - 22.12.2016
15. redna seja Občinskega sveta - 17.11.2016
14. redna seja Občinskega sveta - 18.10.2016
13. redna seja Občinskega sveta - 16.6.2016
2. korespondenčna seja Občinskega sveta - 18.5.2016
12. redna seja Občinskega sveta - 21.4.2016
11. redna seja Občinskega sveta - 18.2.2016
1. izredna seja - 4.2.2016
1. korespondenčna seja - 25.1.2016
10. redna seja - 17.12.2015
terenska seja - 3.12.2015
9. redna seja - 19.11.2015
8. redna seja - 22.10.2015
7. redna seja - 18.6.2015
terenska seja - 20.5.2015
6. redna seja - 16.4.2015
5. redna seja - 23.2.2015
4. redna seja - 17.12.2014
3. redna seja - 20.11.2014
2. redna seja - 6.11.2014
1. konstitutivna seja - 23.10.2014
6. korespondenčna seja - 25.8.2014
5. korespondenčna seja - 8.7.2014
27. redna seja - 19.6.2014
26. redna seja - 22.5.2014
4. korespondenčna seja - 18.4.2014
25. redna seja - 20.3.2014
24. redna seja - 20.2.2014
23. redna seja - 18.12.2013
22. redna seja - 21.11.2013
21. redna seja - 24.10.2013
3. korespondenčna seja - 29.7.2013
1. izredna seja - 4.7.2013
2. korespondenčna seja - 26.6.2013
20. redna seja - 25.4.2013
19. redna seja - 21.3.2013
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
vabilo
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 Stališča Odbora za negospodarske dejavnosti
stališča
 Stališča Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališče
 Stališča Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
stališče
 Stališče Komisije za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 18. redne seje Občinskega sveta z dne 31. januarja 2013 in potrditev zapisnika iste seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog imenovanja namestnice člana občinske volilne komisije
gradivo
3. točka  Predlog premoženjskih zadev
gradivo
4. točka  Obravnava poslovnih poročil javnih zavodov s področja negospodarstva v letu 2012
dopis
OŠ Griže - poročilo
OŠ Griže - izkaz
OŠ Petrovče - poročilo
OŠ Petrovče - izkaz
OŠ Šempeter - poročilo
OŠ Šempeter - izkaz
I. OŠ Žalec - poročilo
I. OŠ Žalec - izkaz
Vrtci - poročilo
Vrtci - izkaz
Lekarna - poročilo
Lekarna - izkaz
ZKŠT - poročilo
ZKŠT - izkaz
II. OŠ Žalec - poročilo
II. OŠ Žalec - izkaz
Glasbena šola - poročilo
Glasbena šola - izkaz
Knjižnica - poročilo
Knjižnica - izkaz
UPI - poročilo
UPI - izkaz
RŠS - poročilo
RŠS - izkaz
ZD - poročilo
ZD - izkaz
5. točka  Obravnava finančnih načrtov javnih zavodov s področja negospodarstva za leto 2013
dopis
OŠ Griže
OŠ Petrovče
OŠ Šempeter
I. OŠ Žalec
Vrtci
ZKŠT
II. OŠ Žalec
Glasbena šola
Knjižnica
RŠS
6. točka  Predlog Kodeksa lokalnih funkcionarjev
gradivo
7. točka  Predlog Statuta Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles občinskega sveta Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2013
gradivo
10. točka  Predlog Odloka o priznanjih občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
11. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti občine Žalec v najem (zakup), predlog Sklepa o višini najemnine za prodajni objekt in predlog Sklepa o oprostitvi plačila najemnin za gostinske vrtove v mestu Žalec
pravilnik
sklep - najemnina
sklep - vrtovi
12. točka  Predlog Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
dopis
pravilnik
13. točka  Predlog pravilnika o prevozih otrok v in iz osnovnih šol v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
14. točka  Obravnava zahteve o razlagi statuta in poslovnika občinskega sveta
gradivo
15. točka  Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta na podlagi ZJN (aneks k pogodbi za celostno urejanje odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje: projekt Žalec
gradivo
16. točka  Poročilo o delu Nadzornega odbora
gradivo
17. točka  Aktualne informacije  
18. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
obrazec
odgovor - prometna ureditev
prometna študija 1/3
prometna študija 2/3
prometna študija 3/3
predlagana prometna ureditev
Šlandrov trg
Zdravstveni dom
vstop v Žalec - zahod
kolesarsko omrežje
začasna prometna ureditev
semafor
prometna ureditev - SMJ
odgovor - Zeleno zlato
odgovor - tržnica, delo podžupanov
odgovor - dom za starejše
odgovor - sprememba prometnega režima
Sklep Opis Gradivo
1019001 Sklep o premoženjskih zadevah  
sklep
1019002 Sklep o obravnavi poslovnih poročil javnih zavodov s področja negospodarstva.  
sklep
1019003 Sklep o sprejetju finančnih načrtov javnih zavodov s področja negospodarstva.  
sklep
1019004 Sklep o kodeksu lokalnih funkcionarjev. 
sklep
1019005 Sklep - Statut Občine Žalec (druga obravnava). 
sklep
1019006 Sklep - Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles občinskega sveta Občine Žalec (prva obravnava). 
sklep
1019007 Sklep o sprejetju Programa dela Občinskega sveta. 
sklep
1019008 Sklep - Odlok o priznanjih občine Žalec (prva obravnava). 
sklep
1019009 Sklep o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti občine Žalec v najem. 
sklep
1019010 Sklep o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka. 
sklep
1019011 Sklep o sprejetju pravilnika o prevozih otrok v in iz osnovnih šol v Občini Žalec (prva obravnava). 
sklep
1019012 Sklep o izdaji soglasja Občinskega sveta na podlagi ZJN.  
sklep
1019013 Sklep - obravnava 
sklep
18. redna seja - 31.1.2013
17. redna seja - 22.11.2012
16. redna seja - 27.9.2012
1. korespondenčna seja - 29.8.2012
15. redna seja - 21.6.2012
14. redna seja - 24.5.2012
13. redna seja - 19.4.2012
12. redna seja - 28.2.2012
11. redna seja - 26.1.2012
10. redna seja - 22.12.2011
9. redna seja - 27.10.2011
8. redna seja - 29.9.2011
7. redna seja - 23.6.2011
6. redna seja - 26.5.2011
5. redna seja - 24.3.2011
4. redna seja - 3.2.2011
3. redna seja - 23.12.2010
2. redna seja - 25.11.2010
1. konstitutivna seja - 3.11.2010
Konstitutivna seja mandata 2010 - 2014
5. izredna seja - 26.7.2010
28. redna seja - 28.6.2010
27. redna seja - 19.4.2010
10. korespondenčna seja - 7.4.2010
26. redna seja - 22.3.2010
25. redna seja - 1.3.2010
4. izredna seja - 25.1.2010
24. redna seja - 21.12.2009
23. redna seja - 9.11.2009
3. izredna seja - 5.10.2009
22. redna seja - 21.9.2009
21. redna seja - 18.5.2009
20. redna seja - 23.3.2009
19. redna seja - 22.12.2008
18. redna seja - 20.10.2008
17.redna seja - 6.10.2008
16. redna seja - 16.6.2008
15. redna seja - 26.5.2008
2. izredna seja - 25.4.2008
14. redna seja - 21.4.2008
13. redna seja - 31.3.2008
12. redna seja - 3.3.2008
11. redna seja - 4.2.2008
10. redna seja - 21.1.2008
9. redna seja - 26.11.2007
1. izredna seja - 15.10.2007
8. redna seja - 24.9.2007
7. redna seja - 2.7.2007
6. redna seja - 4.6.2007
5. redna seja - 16.4.2007
1. korespondenčna seja - 26.3.2007
4. redna seja - 12.3.2007
3. redna seja - 22.1.2007
2. redna seja - 11.12.2006
1. konstitutivna seja - 9.11.2006
Konstitutivna seja mandata 2006 - 2010
30. redna seja - 21.8.2006
29. redna seja - 19.6.2006
28. redna seja - 3.4.2006
27. redna seja - 6.2.2006
26. redna seja - 19.12.2005
25. redna seja - 7.11.2005
24. redna seja - 10.10.2005
23. redna seja - 19.9.2005
22. redna seja - 29.8.2005
5. korespondenčna seja - 20.7.2005
21. redna seja - 9.5.2005
20. redna seja - 4.4.2005
19. redna seja - 31.1.2005
4. korepondenčna seja - 22.12.2004
18. redna seja - 25.11.2004
17. redna seja - 28.10.2004
16. redna seja - 7.10.2004
3. korepondenčna seja - 15.7.2004
1. izredna seja - 1.7.2004
15. redna seja - 17.6.2004
2. korespondenčna seja - 18.5.2004
14. redna seja - 22.4.2004
13. redna seja - 11.3.2004
12. redna seja - 18.12.2003
11. redna seja - 27.11.2003
10. redna seja - 23.10.2003
9. redna seja - 25.9.2003
1. korespondenčna seja - 18.8.2003
8. redna seja - 19.6.2003
7. redna seja - 24.4.2003
6. redna seja - 27.3.2003
5. redna seja - 27.2.2003
4. redna seja - 30.1.2003
3. redna seja - 12.12.2002
2. redna seja - 28.11.2002
1. konstitutivna seja - 21.11.2002

Prijavi se na sprejem sporočil o dodanih gradivih občinskega sveta:

Ime in priimek:

E-naslov:

 
Oblikovanje in izdelava: E-SOFT