Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

AKTUALNO


Odbori

 

Predsednik
Zdenka Jan
Spodnje Grušovlje
Namestnik
Srečko Lednik
Studence
Član
Darja Zupanc
Šempeter
Član
Nada Jelen
Podkraj
Član
Tanja Trobiš
Gotovlje
Član
Marjeta Rukav
Žalec
Član
Blaž Kolar
Podvin
Član
Alenka Omladič
Žalec
Član
Uroš Rožič
Šempeter

 

Predsednik
Karel Borovnik
Studence
Namestnik
Danilo Basle
Migojnice
Član
Darko Tratnik
Žalec
Član
Anton Grobelnik
Galicija
Član
Tina Rosina
Petrovče
Član
Ivan Krašovc
Pongrac
Član
Štefan Podlinšek
Ponikva pri Žalcu
Član
Vladimila Dobnik
Levec
Član
Viktor Mitov
Gotovlje

 

Predsednik
Jože Krulec
Galicija
Namestnik
Anka Krašovc
Pongrac
Član
Matic Krajšek
Pernovo
Član
Darko Tratnik
Žalec
Član
Stanislav Jerman
Žalec
Član
Tanja Basle
Migojnice
Član
Primož Salesin
Kasaze
Član
Milan Vogrinc
Žalec
Član
Karel Borovnik
Studence

 

Predsednik
Slavko Ivezič
Pernovo
Namestnik
Nina Avbelj Lekić
Vrbje
Član
Marjeta Rukav
Žalec
Član
Katja Palčnik
Levec
Član
Marjan Vodeb
Pongrac
Član
Danijel Vombek
Migojnice
Član
Sebastjan Cilenšek
Šempeter
Član
Lidija Lesjak
Levec
Član
Anica Krčmar
Žalec


Oblikovanje in izdelava: E-SOFT