Turistično društvo

Ponikva pri Žalcu


Krajevna skupnost Ponikva pri Žalcu

Cerkev sv. Pankracija

Slomškov dom

Etnološki muzej

Šolstvo

Društveno življenje

Tradicionalne prireditve

Za rekreativce

Sosednje krajevne skupnosti

Zemljevid območja

Druge znamenitosti

Gostinska ponudba


Krajevna skupnost Ponikva pri Žalcu

 

Krajevna skupnost Ponikva pri Žalcu združuje večji del Ponikovske planote, obsega 15,6 km2 površine in je leta 2000 štela 1028 prebivalcev. Prvi zgodovinski zapis območja sega v leto 1251, ko se omenja grad Helfenberg (Škrlinov grad).

 

Vključuje naselja:

  • Ponikva pri Žalcu z zaselki: Zgornja Ponikva (sedež KS), Srednja Ponikva, Spodnja Ponikva in Brezovo;

  • Studence z zaselki: Stebovnik, Marof, Studence in Vrhe;

  • Podkraj – Zgornji in Spodnji Podkraj

 

5Gor

Ponikva pri Žalcu nekoč

Ponikva pri Žalcu danes


Cerkev sv. Pakracija

 

 

Stara, baročna cerkev je imela v letopisih letnico gradnje 1340. Nova cerkev je bila zgrajena leta 1925 in je zidana v romanskem slogu. Leta 1999 je bila popolnoma obnovljena.

 

 

 

5Gor


Slomškov dom

 

 

 

 

 

5Gor


Etnološki muzej

 

 

 

 

 

 

 

Urnik ogleda: po dogovoru

(telefon: 03/572-85-24, gospa Elizabeta KOS)

 

 

5Gor


Šolstvo

 

 

 

 

Zgornja šola - prva šola iz leta 1879, danes vrtec

Spodnja šola - iz leta 2007

 

 

5Gor


Društveno življenje

 

TURISTIČNO DRUŠTVO (TD) >

KULTURNO DRUŠTVO (KD) >

GASILSKO DRUŠTVO (PGD) >

ŠPORTNO DRUŠTVO (ŠD) >

AKTIV PODEŽELSKE MLADINE (APM) >

5Gor

 

 

< LJUDSKE PEVKE (LP)

< PLANINSKA SEKCIJA (PS)

< ZVEZA BORCEV (ZB)

< DRUŠTVO UPOKOJENCEV (DU)


Tradicionalne prireditve

 

< PESEM V MAJU –  srečanje pevskih zborov - maja – KD

< GASILSKA VESELICA - drugo nedeljo v juliju - PGD

< VAŠKE IGRE –  tekmovanje s sosednjimi ŠD v šaljivih igrah -  julija – ŠD

< POHOD PO OBROBJU  PONIKVE –  zadnjo nedeljo v avgustu – PD Žalec, pododbor Ponikva

< VEČER NA VASI –  družabno kulturna prireditev vseh sekcij KD novembra ali decembra

5Gor


Druge znamenitosti

 

< Ponikovski kras

< Potok Ponikvica od izvira do požiralnikov

< Črna kuhinja, Ponikva pri Žalcu 55

< Škrlinov grad, Studence 27

< Steska jama

< Baštenuhova jama

< Bezgečeva jama ali Kamnita hiša

< Tajna jama

< Pitnica studenčne vode Ločanka

5Gor


Za rekreativce

 

< Kolesarska pot po Savinjski dolini št. 12

< Tenis igrišče, Karel Borovnik, Studence 43

5Gor


Sosednje krajevne skupnosti

 

Andraž nad Polzelo, Šentilj pri Velenju, Vinska gora, Dobrna, Galicija, Gotovlje, Šempeter v Sav. dolini

5Gor


Zemljevid območja

 

5Gor


Gostinska ponudba

 

Gostišče Volk Milica

Studence 52, tel.: 03 572 82 22

 

Bife Polič

Ponikva pri Žalcu 55, tel.: 03 572 84 81

gostilna Gušt (bivši Cizej)

Studence 46, tel.:03 714 80 60

 

Ribnik Steska 

Studence 9, tel.: 03 588 86 04

 

5Gor